Aktuality

Vyučující: Ing. Petra Průšová

19.9.2022

Ve školním roce 2021–2022 spustila Vysoká škola kreativní komunikace Kombinované studium v oboru marketingu, které umožňuje studentům skloubit výuku s prací. V této souvislosti jsme položili několik anketních otázek vybraným pedagogům z praxe, kteří na VŠKK přednášejí jak v denním, tak v kombinovaném studiu.

Ing. Petra Průšová
Věnuje se problematice marketingového výzkumu. Vedle působení na VŠKK působí akademicky dlouhodobě i na VŠE. Je ředitelkou výzkumné agentury Kantar od jejího založení v České republice a dnes působí na pozici CEO pro střední a východní Evropu. Byla opakovaně členem odborných porot.
Účastní se aktivně také publikační činnosti na odborných konferencích a v odborném tisku. Na VŠKK přednáší od vzniku Katedry marketingových komunikací.

Jaký předmět v Kombinovaném studiu vyučujete a co je jeho hlavní náplní?
Mým oborem je marketingový výzkum, kde se snažím studentům ukázat, jak může tento obor být marketingovým odborníkům užitečný, jaké jsou jeho základní kameny a jak výzkum zadat. Součástí je i vlastní realizace malého šetření, aby si studenti mohli sami téma prakticky osahat.

Liší se na základě vašich zkušeností nějak studenti denního a Kombi studia VŠKK? Pokud ano, tak v čem?
Řekla bych, že je více koncentrovaný a studenti pracují velmi soustředěně a se zájmem. Často mají již své vlastní pracovní zkušenosti, které do výuky přináší. Snažím se proto, aby i psaní závěrečné práce a výzkum, který realizují, byl na míru jejich potřebách a nešlo jen o „umělé“ cvičení.

Upravila jste kvůli tomu nějakým způsobem průběh výuky?
Snažila jsem se dát výuku více do delších, konzistentních bloků a soustředit se na hlavní témata, aby si studenti odnesli opravdu maximum.

Proč má podle vás smysl vzdělávat se v marketingové branži i při práci?
Vždy má cenu se vzdělávat, a proto rozšiřovat si obzor v oblasti, která se dotýká mé práce, může být maximálně účinné a přínosné. A marketing se dnes přímo či nepřímo dotýká široké škály oblastí a firem.