Aktuality

Vyučující: doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.

27.6.2022

Dnes vám přinášíme rozhovor s Radkem Malým, který na VŠKK působí jako vyučující tvůrčího psaní – hlavní dílny a zároveň je garantem oboru Literární tvorba. Mimo jiné se zabývá i germanistikou a překladatelstvím. V rozhovoru nám prozradil svůj rituál při psaní básní, úlohu překladatele a postřehy spojené se psaním pro děti. V rozhovoru nechybí ani názvy titulů, které rozhodně stojí za pozornost.

Jak jste se dostal k výuce na naší škole?
Kdysi před mnoha lety jsem uspěl v konkurzu na pozici vedoucího Katedry tvůrčího psaní na Literární akademii. A možná i proto, že v Česku není tolik spisovatelů, kteří by se zároveň věnovali oblasti vysokoškolského vzdělávání v humanitních oborech, jsem se začal soustředit i na výuku tvůrčího psaní. Na VŠKK jsem se vrátil nejprve jako učitel tvůrčího psaní, od
loňského roku navíc do pozice garanta oboru Literární tvorba.

Jste autorem mnoha oblíbených knížek pro děti. Jaké hlavní rozdíly vnímáte mezi psaním pro dětské čtenáře a psaním pro dospělé?
Na psaní pro děti mě kromě jiného baví, že výsledná knížka je produktem více lidí, především tedy ilustrátora. Většinou se proto snažím přicházet s vizuálně zajímavými nápady.Literatura pro dospělé se většinou neilustruje, což mi někdy přijde škoda.

Píšete básně. Máte v této tvorbě nějaký zaběhlý rituál?
V posledních několika letech ano. Na zahradě si při západu slunce vytáhnu psací stroj a zčásti do něj přepíšu, co najdu v poznámkách v mobilu, zčásti mě v tu chvíli napadne i něco nového.

Vzpomínáte si na první sbírku poezie, která Vás něčím oslovila a utkvěla Vám v mysli?
Žádné překvapení: Kytice K. J. Erbena

Podílel jste se na učebnicích českého jazyka pro první stupeň základní školy. Bylo pro Vás snadné vytvořit obsah?
Obsah těch učebnic byl dán jednak tehdejšími osnovami, jednak mou kolegyní pedagožkou. Já se podílel hlavně motivačními texty a básničkami.

Zabýváte se také germanistikou. Čím si Vás tento obor získal?
V podstatě si mě skutečně získal až na vysoké škole, kde jsem poznal hloubku a sílu tradice německy psané poezie. Celá německá kultura je nám dosti blízká, přitom mnohem pestřejší. Málokdo si dnes uvědomuje skutečné rozměry vlivu němčiny a německé kultury na naše nejen literární dějiny.

Působíte jako překladatel. Co pro Vás bylo při překládání textů největší výzvou?
Překladatel se musí snažit být v překladu neviditelný. To znamená, že čím lepší překlad, tím hůře se na něj poukazuje. V tomto duchu je výzvou skutečně každý literární překlad.

Na jaký svůj překladatelský počin jste nejvíc pyšný?
Největší mediální dopad měl rozhodně překlad Goethova Fausta pro Národní dovadlo.

Na čem aktuálně pracujete?
Na překladech poezie rakouského básníka Georga Trakla.

Která kniha Vás v poslední době zaujala?
Mojenka od Olgy Stehlíkové. Dojemný i vtipný příběh na citlivé téma s nádhernými ilustracemi Andrey Tachézy.

Co byste vzkázal lidem, kteří se chtějí zabývat literaturou pro děti?
Pokud chcete tvořit pro děti, nesnižujte se k nim, ale buďte jim partnery.

Autor rozhovoru: Karolína Havlová