Aktuality

Výstava

4.4.2022

Vladimír Kozlík a jeho žáci
Galerie Nová síň
13. 4.- 24. 4. 2022

„Per Universum“ neboli „Skrze vesmír“ byl název poslední samostatné výstavy a monografie Vladimíra Kozlíka. K lítosti všech se náš kolega na pomyslnou cestu vesmírem vydal ke konci května, jen krátce po svých šedesátých osmých narozeninách.

Od začátku svého pedagogického působení na střední škole Michael pozvedl obor fotografie do moderní podoby. Na katedře fotografie FAMU působil dvacet dva let a právě díky němu získala výuka tohoto oboru jasnou a profesionálně koncipovanou strukturu. Přestože byl sám zastáncem klasické
fotografie, výrazně se podílel na plynulém přechodu k digitálním technologiím. Jeho zkušenost byla neocenitelná při přípravě prvních grantových projektů a především pak při akreditaci vyšší odborné školy, dnešní Akademie Michael. Stál rovněž u vzniku VŠKK a byl jejím prvním garantem a
prorektorem.

Jako většina pedagogů na naší škole se rovněž docent Kozlík věnoval vlastní kreativní činnosti. Zabýval se výtvarnou a ilustrativní fotografií, s oblibou propojoval obraz, kresbu a text. Světlo využíval jako svůj výtvarný a skladebný princip v cyklech Vesmír v mém pokoji nebo Soukromé vesmíry. Zároveň ve své tvorbě koncipoval tematické okruhy a multiplikace jako například Horizonty, Prožitky, Vzpomínky nebo Asfaltové krajiny. Zdánlivou každodennost s její pomíjivostí a malostí změnil prostřednictvím své fantazie na poetický svět. Jeho aktivity však fotografickou a pedagogickou činnost přesahovaly. Uspořádal řadu katalogů, kalendářů a zhruba 35 výstav jen v rámci působení na FAMU, na školách Michael, VŠKK a v různých uměleckých sdruženích. Podílel se na 130 skupinových výstavách u nás, v Evropě i ve Spojených státech amerických. Své práce představil na více než dvaceti samostatných výstavách, věnoval se také autorským publikacím – za fotografickou publikaci Hovory s Chan-Šanem (1991) obdržel cenu Nejkrásnější kniha roku.

Vladimír Kozlík byl významným a oceňovaným fotografem, studenti a kolegové z Michaelu a VŠKK na něj budou vzpomínat zejména jako na oduševnělého pedagoga a skvělého člověka. Výstava v Nové síni je nejenom výtvarným dialogem se studenty, kteří absolvovali pod vedením
Vladimíra Kozlíka, ale zejména unikátní fotografickou výpovědí významného umělce. Rozloučení se koná až nyní z důvodu nedávné pandemie a s ní spojeným zákazem pořádání kulturních akcí.