Aktuality

VŠKK realizuje výstavu o Škvoreckém

10.3.2021

Výstava ve Skleňáku

JOSEF ŠKVORECKÝ BYL ČESKÝ SPISOVATEL, PŘEKLADATEL A VYDAVATEL ČESKÉ A SLOVENSKÉ EXILOVÉ PRÓZY. OD 9. BŘEZNA DO 5. DUBNA BUDE JOSEFU ŠKVORECKÉMU ZASVĚCENA VÝSTAVA V GALERII SKLEŇÁK O JEHO ŽIVOTĚ A DÍLE, KTERÉ JE MIMO JINÉ SPOJENO S PRAHOU 6.

Josef Škvorecký bydlel s manželkou Zdenou v letech 1960–1969 v družstevním bytě na Břevnově, ulice u Kaštanu 1707, nyní Patočkova ulice č. 1707/101. Zde je také v roce 1965 zde navštívil při svém pražském pobytu známý americký beatnický básník Allen Ginsberg. Nedaleko žil i spisovatel Zdeněk Mahler, u kterého Škvorecký uschoval část své odborné knihovny, kterou si nevzal do exilu. V roce 2003 Zdeněk Mahler znovu objevil tyto knihy a na přání Josefa Škvoreckého se staly součástí
knihovny Literární akademie, soukromé vysoké školy, která nesla Škvoreckého jméno. 27. září 2014, v den Škvoreckého nedožitých 90. narozenin, nechala Praha 6 na dům, ve  kterém Škvorečtí žili, umístit pamětní desku s  motivem karikatury od  Ondřeje Suchého s podpisem spisovatele. V těsném sousedství pak vznikl park Josefa, včetně „patníku spočinutí“ s iniciálami J. Š. Výstavu věnovanou Josefu Škvoreckému připravila Praha 6 a Společnost Josefa Škvoreckého, která také v roce 2007 iniciovala i vznik literární ceny nesoucí jméno literáta. Kromě výstavních panelů s texty a fotografiemi, budou k vidění plakáty a dokumenty mapující jeho život a díla, dále artefakty jako například ceny, které obdržel doma nebo ve světě. Výstavu realizoval ředitel Literární akademie Mgr. Václav Krištof ve spolupráci s Vysokou školou kreativní komunikace.