Aktuality

VESELÁ BESEDA S KRVÁCEJÍCÍMI STRAKAPOUDY UVNITŘ ORLOJE

1.6.2023

V rámci funkce básníka Prahy pořádá Petr Borkovec zajímavé akce se zajímavými hosty na ještě zajímavějších, někdy i veřejnosti nepřístupných místech. Nechte se přesvědčit o tom, že sledovat Facebook Praha město literatury a hlídat si akce městského básníka vám může nabídnout překvapující zážitky.

Tak například, ani my bychom neřekli, že ornitologie je středem našeho zájmu, ale když jsme se 23. května nechali dobrovolně zamknout uvnitř Staroměstské radnice v očekávání jakési besedy básníka a ornitologa ze Zvířecí sanitky, nestačili jsme se divit, jakou závratnou rychlostí jsme propadli vášni pro jakékoli, zejména zraněné, opeřence.

Že místo ornitologa „durrellovského“ typu si vedle Petra Borkovce sedne šestadvacetiletý mladík s širokým úsměvem, jako vystřižený z nějakého časopisu, to byl první příjemný šok. Hned druhý šok přišel v momentě, kdy se ornitolog Prokop Pithart chopil slova a začal vyprávět úsměvné, napínavé i neuvěřitelné historky ze života zvířecího záchranáře.

Jako ve snu jsme všichni naslouchali a kulili oči, smály se a užívali si příběhy prokládané textovými zpracováními Petra Borkovce, a to všechno uvnitř tiché budovy Staroměstké radnice, před kterou venku stály houfy turistů. Ale jen my jsme mohly být schovaní v útrobách orloje, my kdo jsme si přišli poslechnout úsměvná, ale i smutná vyprávění například o ptácích, kteří naráží do skel velkých okenních tabulí, právě takových, jakými jsme se koukali ven na střechy Staromáku.

Myslím, že najednou jsme se všichni cítili tak trochu jako ptáci – povznesení na duchu dvěma věcmi: že existují lidé, kterým záleží na zvířecích osudech i uvnitř hektického města a že jsou tu lidé, umělci, kteří si dokáží všimnout těch správných úcty a pozornosti hodných věcí a upozornit na ně.

Spolupráce mezi pražskými básníky a Zvířecí záchrankou teprve začíná. Básníci sbírají materiály, dojmy a zkušenosti z výjezdů. Můžeme se jenom těšit na jejich výstupy. Tak si tuhle ani jiné plánované akce nenechme ujít!

Praha město literatury

Zvířecí záchranka

Autor: Julie Müllerová