Aktuality

Uvedení divadelního představení „Symbióza?“

29.5.2023

Studentka Literární tvorby Tina Davídková uvedla svou jednoaktovou divadelní hru „Symbióza“ 23. 4. 2022 na DAMU v divadle Řetízek.

Hra vznikala jako projekt bakalářské práce, citlivě a s hlubokou mírou sugestivnosti tematizuje trauma ze znásilnění. Autorka pojala náhled na toto téma imaginativně, daří se jí vystihnout rozpolcenost ústřední ženské postavy mnohohlasím dalších postav, které reprezentují jak různé roviny duševního života hlavní postavy, tak autenticky zprostředkovávají retrospektivní vhledy do zlomové události v jejím životě.

Autorka Tina Davídková se zároveň projevila jako schopná režisérka i manažerka realizace vlastní hry. Postavy obsadila schopnými studenty DAMU, jejichž ztvárnění poskytlo autentický zážitek a umožnilo dramatickému textu ožít. Rovněž apel upozorňující na rizika znásilnění a traumatizaci obětí, jímž sama autorka hru uvedla, přidalo vlastnímu uměleckému zážitku další rozměr. Hra se realizoval hned ve třech reprízách, které byli diváky obsazené a všechny sklidili pozitivní reakce. V projektu od vzniku dramatu až po jeho realizaci tak studentka, autorka i režisérka Tina Davídková rozhodně prokázala svůj talent.

Herecké obsazení: Vladislav Šulc, Stasy Stetsiy, Daniela Hrstková, Tereza Starečková, Petr Vrhla, Jiří
Netík
Autorka scénáře a režisérka: Tina Davídková
Režijní spolupráce a dramaturgie: Irena Žantovská
Hudební spolupráce: Ema Podskalská
Produkce: Moni Barczik
Grafika a fotografie: Kateřina Vášová