Aktuality

Úspěch na Studentské literárněvědné konferenci v Brně

29.5.2023

Další ročník pravidelné studentské literárněvědné konference se uskutečnil ve dnech 27.–28. dubna 2023 v prostorách AV ČR v Brně na Čechyňské.

Mezi účastníky tzv. studentské kategorie byla prostřednictvím tří studentů magisterského studia zastoupena i VŠKK.

Štěpánka Luhanová vystoupila s příspěvkem na téma Dětský čtenář a svět literatury faktu pro děti, v němž se věnovala specifické otázce estetické funkce a emočního vnímání toho typu literatury, který obvykle – tedy v případě dospělých recipientů – s uvedenými funkcemi nespojujeme. Štěpánka navíc představila původní praktické naplnění svých teoretických východisek, čímž potěšila nejen posluchače, ale i porotu, takže si z Brna odvezla její čestné uznání.

Daniela Straková se ve svém příspěvku Umenie kriesiť mŕtvoly podobně jako při loňském olomouckém ročníku soustředila na interpretační analýzu jednoho z pozoruhodných děl současné slovenské literatury; tentokrát šlo o beletrizované vzpomínky Dušana Mitany Môj rodný cintorín.

Lukáš Samek připravil prezentaci na téma Jsem tělo a trpím; zobrazení homosexuálního těla v současné české próze. V programu konference šlo o jeden z prvních problémově pojatých příspěvků, který vyvolal diskusi veřejnou i kuloárovou, což je koneckonců nejlepší vklad do autorovy odborné budoucnosti.

Studentská konference, kterou každoročně pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR spolu s filosofickými fakultami několika předních univerzit a která postupně získala mezinárodní charakter (letos se jí zúčastnili studenti ze Slovenska a Polska), totiž primárně sleduje právě tento cíl. Studenti jsou zde obvykle poprvé konfrontováni s ohlasem své práce mimo prostředí své alma mater, bývají vystaveni kritickým měřítkům odpovídajícím specifickým normám konkrétních univerzitních škol a získávají zkušenosti, které jim pomáhají formulovat a učí je obhajovat vlastní hodnotové postoje i odborná stanoviska. Pro VŠKK je velmi potěšující, že její studenti i v mezinárodní konkurenci dokážou suverénně obstát. (Pro pořádek dodejme, že vítězem tzv. studentské kategorie se letos stal student FF UK v Praze Jan Rus a vítězkou doktorandské kategorie Martina Péterová z Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislavě.)