Aktuality

Účast na Studentské literárněvědné konferenci

7.6.2022

Ve dnech 4.–5. května 2022 se uskutečnil další ročník Studentské literárněvědné konference, kterou tradičně pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR (ÚČL) ve spolupráci s bohemistickými katedrami vysokých škol.

Letos se akce konala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a VŠKK na ni zastupovala studentka 1. ročníku magisterského studia Daniela Straková.

Ačkoli hlavním smyslem konference je především vzájemné setkávání studentů z různých škol za účasti vědců a erudovaných odborníků, v neposlední řadě má také soutěžní charakter: nejzajímavějším pracím odborná porota udílí Cenu Vladimíra Macury. Ředitel ÚČL Petr Šámal v úvodním vystoupení připomněl jména mladých výzkumníků oceněných v prvních ročnících soutěže, kteří se během krátkého období stihli v oboru etablovat a stali se respektovanými odborníky působícími na fakultách či v Akademii věd.

Daniela Straková vykročila správným směrem. V kategorii pregraduálních studentů obsadila její práce Danse macabre v slovenskej spoločnosti, věnovaná Knize o cintoríne Daniely Kapitáňové, druhé místo. Výše porota ocenila pouze vynikající práci studentky oboru bohemistika pro cizince na FF UK Minami Toyoshima Alternativní jazyk ve hrách Václava Havla. Slovenské literatuře byla věnována i vítězná práce v kategorii postgraduálních studentů: student prešovské univerzity Martin Makara v ní pojednal o Genológii fakticky osnovanej beletristickej prózy.