Aktuality

Zpět na Aktuality

Účast na konferenci 20. a 21. 4

Daniel Kubec

Nicole R. Snová se za VŠKK zúčastnila Studentské literárněvědné konference na téma Experiment versus stereotyp, na které také získala čestné uznání. Gratulujeme!

Konferenci, která se konala 20. a 21. dubna, pořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Masarykovou universitou.

Zpět na Aktuality