Aktuality

Tvorba prvního MOOC

2.11.2018

Projekt: CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_041/0008049.

Aktivita byla realizována v rámci projektu „VOV – ekonomická sekce“, který je spolufinancován EU
a ČR a realizován v rámci OP VVV. VŠKK je v tomto projektu finančním partnerem realizátora,
kterým je škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice.

Zahajovacího dne se zúčastnili také odborníci ze Střední školy elektrotechniky, multimédií a informatiky v Praze, Stření školy a Vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby Michael v Praze a experti Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, mezi nimiž nechyběli zástupci již zmíněných organizací – VŠKK a školy EKONOM.

Lektorem byl pan Dominik Lukeš, který se problematikou MOOCů profesně zabývá,
mimo jiné spolupracuje s univerzitou v Oxfordu ve Velké Británii.

Program byl věnován pojmu a charakteristice MOOC jako masivního otevřeného online kurzu,
jehož začlenění do systému vzdělávání v ČR podporuje MŠMT právě i tímto projektem.
V něm budou vznikat otevřené digitální vzdělávací zdroje dle požadavků vyšších odborných škol
pro potřeby vzdělávání v oblastech ekonomiky, zdravotnictví, pedagogiky a techniky.
Vzniklé kurzy budou přístupné odkudkoli a komukoli bez nutnosti předchozí dosažené kvalifikace
a budou plně dostupné zdarma.

Na zahajovací den plynule navázala praktická čtyřdenní tvorba MOOCu. Nejprve si budoucí autoři
vyzkoušeli různé nástroje pro tvorbu MOOCů, seznámili se s dostupnou technikou a požadavky na její
kvalitu, dále si prohlédli natáčecí místnost a potřebné vybavení, zkusili nahrát krátké video.
V samotném závěru vznikl pilotní MOOC.

VŠKK děkuje všem účastníkům za aktivní přístup a přeje mnoho úspěchů při práci.