Aktuality

Studentská rada

4.11.2021

Vážení studenti,

od dnešního dne do 12. 11. 2021 probíhá přijímání kandidatur do Studentské rady.

Studentská rada zabezpečuje zejména zpětnou vazbu mezi studenty a rektorem ve vztahu ke vzdělávací činnosti vysoké školy, předkládá vedení vysoké školy návrhy, připomínky a problémy studentů vůči činnostem vysoké školy a pomáhá s jejich vhodným řešením. (viz Statut VŠKK k dispozici na Úřední desce zde).

Na základě Vašich kandidatur poté proběhnou on-line volby vyhlášené rektorem školy, a to ve dnech 18. a 19. 11. 2021.

Přístup pro on-line hlasování obdržíte posléze na váš školní email.
Pět kandidátů s nejvíce hlasy se stanou členy Studentské rady a pro první ustavující zasedání si zvolí jednoho zástupce.

Pokud máte zájem být zástupcem ve Studentské radě, prosíme o vyplnění formuláře:

Kandidatura