Aktuality

Střechy a VŠKK

8.2.2019

VÝSTAVIŠTĚ PVA Praha – Letňany ve dnech 7. – 9. 2. hostí veletrh STŘECHY.
Je součástí čtyřlístku souběžně probíhajících, tematicky blízkých veletrhů:
● STŘECHY PRAHA – nejvýznamnější veletrh v oboru střech v ČR a střední Evropě
zahrnující krytiny, materiály, doplňky, řemesla a služby pro stavbu a renovaci střech,
● SOLAR PRAHA – úspory energií a obnovitelných zdrojů energie, 15. ročník
● ŘEMESLO PRAHA – potřeby, vybavení, bezpečnost práce řemeslníků, 7. ročník
● PURPO PRAHA – projekt z oblasti profesionální údržby a renovace povrchů, 3.Ročník

V roce 2018 se akce zúčastnilo 165 českých a 14 zahraničních vystavovatelů z 8 států Evropy,
kteří obsadili 7 050 m 2 výstavní plochy, jejich expozice shlédlo 21 743 návštěvníků a na
veletrhu se akreditovalo 103 novinářů. Jde tedy každoročně o významnou veletržní akci, a
může nás jen těšit, že letos do doprovodného programu veletrhu STŘECHY 2019 úspěšně
vstoupila také VŠKK – katedra marketingové komunikace.

Tříčlenný tým studentek 1. ročníku ve složení Tereza Chladová, Julie Zákostelecká
a Monica Tranová hodnotil propagační kvality 9 novoročenek 8 firem a 10 produktových inzerátů 5 firem.
Tito vystavovatelé přihlásili své propagační prostředky do soutěže o Střechařský inzerát 2018
a Nejpoutavější novoročenku 2019. V 10 bodové škále byl každý propagační prostředek
hodnocen podle kritéria celkové kompozice, kvality textu a propagační přesvědčivosti.

Ve čtvrtek 7.2.2019 vyhlásil prof. D. Pavlů – předseda hodnotitelské jury – výsledky: 3
nejlepší novoročenky a 3 nejlepší inzeráty. Ceny vítězům předala ředitelka veletrhu ing. Jitka
Šefránková a D. Pavlů. Vedení VŠKK děkuje studentkám za jejich práci a dobrou
reprezentaci VŠKK v marketingovém světě.

Foto: Společné foto s ing. J. Šefránkovou – ředitelkou veletrhu STŘECHY PRAHA 2019