Aktuality

Spolupráce na literárním kolokviu

14.12.2021

Tajemník Daniel Kubec se podílel na organizaci již třetí Dílny diachronní naratologie, která pod vedením docentky Alice Jedličkové a doktora Matouše Jalušky umožňuje mezioborové setkávání vědců z různých humanitních oblastí, prezentaci jejich rozpracovaných projektů a zejména diskuzi o nich. Tématem letošní dílny byl Narativní prostor: řád světa a zkušenost.

Účast na odborném semináři

Tajemník Daniel Kubec se spolu s kolegyní z Ústavu pro českou literaturu docentkou Jedličkovou účastnil vystoupení na odborném semináři Popularizační diskurz z pohledu stylistiky, naratologie, historiografie. Daniel Kubec s docentkou Jedličkovou dlouhodobě spolupracuje na popularizačních vystoupeních pro střední i základní školy, jejichž cílem je mimo jiné představit kanonická díla české literatury (Babička, Kytice) v současném kontextu s intermediálním přesahem.