Aktuality

Zpět na Aktuality

REKLUB 1927-1949

Michaela Dylová

Odborné nakladatelství Professional Publishing vydalo ve spolupráci s Vysokou školou kreativní komunikace v březnu 2019 již ve druhém vydání vědeckou monografii našeho pedagoga, rektora VŠKK, prof. PhDr. Dušana Pavlů, CSc. s názvem REKLUB 1927-1949 – kapitoly z dějin československé reklamy.

První vydání z roku 2017 je na knižním trhu již rozebráno. Téměř 300 stránková monografie poprvé v československé odborné literatuře podrobně analyzuje místo a roli REKLUBU – Reklamního klubu
československého v dějinách české reklamy, který reprezentoval to nejlepší z československé meziválečné reklamy a reklamy do roku 1948. Za tuto publikaci získal prof. Pavlů v dubnu 2018 také cenu rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě za rok 2018, za „přínos a rozvoj v pedagogické a vědecko-výzkumné oblasti na Fakultě masmediální komunikace UCM.“

 

Zpět na Aktuality