Aktuality

REKLUB 1927-1949

13.5.2019

První vydání z roku 2017 je na knižním trhu již rozebráno. Téměř 300 stránková monografie poprvé v československé odborné literatuře podrobně analyzuje místo a roli REKLUBU – Reklamního klubu
československého v dějinách české reklamy, který reprezentoval to nejlepší z československé meziválečné reklamy a reklamy do roku 1948. Za tuto publikaci získal prof. Pavlů v dubnu 2018 také cenu rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě za rok 2018, za „přínos a rozvoj v pedagogické a vědecko-výzkumné oblasti na Fakultě masmediální komunikace UCM.“