Aktuality

Pozorovatelská cvičení Petra Borkovce vyšly v Officina Praga

10.10.2022

Spoluprací dvou pedagogů VŠKK vyšel soubor textů Petra Borkovce v úpravě Jaroslava Tvrdoně.

„Čtenáři, leccos jsem tu napsal, ale napsat jsem chtěl především toto: nejdůležitějším jsi ty, hlavně pro tebe jsem tuto knihu složil. Držím se stále přesvědčení, že svět je tady k tomu, abychom jej poznávali, a že jazyk je nástrojem k tomu určeným. Pod a mezi jednotlivými cvičeními a taky na konci knihy tedy nechávám prostor, zaplň ho podle chuti! Pokud tak učiníš, dáš tím malý dárek nejen mně, ale obdaruješ především sebe. U některých cvičení budeš potřebovat kamaráda. Ten se vždycky hodí. Jedno cvičení jsem jako pozdrav Petrovi napsal sám. Myslím, že každý snadno pozná, o které se jedná, protože se jen těžko realizuje. – J. T., 17. dubna 2022“
„III. den
Jdi ke kameni a obrať ho.
Pět minut zírej do lůžka a na nic nemysli.
Udělej seznam toho, co se pod kamenem objevilo.
Všechna slova, kterás zapsal, vyhledej ve slovníku.
Poznamenej si vše, co tě zaujalo.
Zápisky uchovej a opatruj.“