Aktuality

Ophelia in Exile – výstava v Londýně

22.9.2021

Nová multimediální instalace Terezy Stehlíkové mapující život v izolaci přivítá návštěvníky v Londýně

OFÉLIE V EXILU
8. října 2021 – 15. ledna 2022
Galerie Vitrínka, České centrum Londýn (30 Kensington Palace Gardens, W8 4QY)
Vstup zdarma. Otevřeno úterý–pátek, 10:00–17:00
Vernisáž: 8. října 2021, 18:00–20:30.

Vstup zdarma, registrace zde.

© Ofélie v exilu, Tereza Stehlíková, 2021

Česko-britská umělkyně Tereza Stehlíková vytvořila multimediální instalaci inspirovanou samoizolací v době pandemie a jejím vlivem na naše vnímání okolního světa. Instalace, kterou 8. října zpřístupní ve své galerii České centrum v Londýně, vychází z
premise, že zkušenost lidského bytí, tak, jak ji známe, obohacují všechny naše smysly. Návštěvníci se skrze instalaci seznámí s fiktivní postavou Ofélie, která se nachází v domácí karanténě, a stanou se svědky její reality skrze vlastní smysly, včetně hmatu a čichu. Právě tyto dva smysly téměř absentují v onom dvourozměrném virtuálním světě, který díky pandemii obklopil mnohé z nás.

“Lidé nepoužívají zrak, sluch, čich, hmat a chuť odděleně a v izolaci vzruchů. Naše smyslové systémy integrují zkušenosti našich existenčních setkání se světem. Lidská realita není vizuální nebo auditivní, je v zásadě mnohosmyslová a toto smyslové začlenění zajišťuje věrohodnost reality, pravdy a kouzla tohoto světa.”
Profesor Juhani Pallasmaa, architect (z připravovaného vydání Tangible Territory Journal, issue n.3)

Výstava se zabývá fiktivní postavou Ofélie, která se – nám neznámo dlouho dobu – nachází v domácí karanténě. Ofélie se ocitla v exilu, mimo okolní svět: ochuzena o kontakt s lidmi, přírodu, celostní lidskou zkušenost. Místo toho zakouší svět skrze svoji počítačovou obrazovku, Zoom hovory a scrollováním na Instagramu, kde hledá fotografie přírozeného světa, kterého se touží dotknout, přičichnout k němu. Po mnoha měsících této zvláštně sterilní existence se Ofélie začíná cítit stejně dvourozměrně, jako podoba jejího já na počítačovém monitoru.

Ofélie je něco jako avatar, který zastupuje každého z nás na druhé straně obrazovky, když komunikujeme přes video hovory, nebo když jsme izolováni v našich domovech, možná ještě navíc virem zbaveni čichu. Covidová pandemie urychlila existující trend přesunu k virtualizaci naší zkušenosti a upřednostnění audio-vizuálních smyslů. Počítačová a telefonní obrazovka se
stala moderní svatyní, naším nejmilejším oknem, portálem do jiných realit, reprezentací světa mimo náš dosah, a zároveň zrcadlem odrážejícím náš vlastní obraz. V tomto novém světě jsme všichni tak trochu jako Ofélie, ochuzeni o dotek, odpojeni, přítomni pouze virtuálně. Jak může být tento zvláštní stav existence objevován kreativně? Zpochybňován filozoficky?
Zkoumán vědecky?

Výstava zve návštěvníky do Oféliina obývacího pokoje, kde se stanou svědky její každodenní reality skrze všechny své smysly, včetně hmatu a čichu. Co naleznete je zvláštní hybridní prostor, ve kterém se propojují domácí prostředí, technologie a příroda, které se předhánějí o Vaši pozornost. Ofélii zahlédnete na obrazovkách, jak se prochází zvláštními interiéry, snažíce se cítit a dávat smysl. Objevíte stopy její přítomnosti ve věcech, které zde zanechala – prázdné hrnky, zrcadlo, řetízek, dopis od vzdáleného přítele, její vlastní unikátní parfém… Můžete také zaslechnout útržky ze Zoom hovorů, hlasy vědců a filozofů spekulujících nad tím jak a proč Ofélie cítí to, co cítí.

Ofélie v exilu je přímo propojena s Tangible Territory journal, který Stehlíková založila během lockdownu v roce 2020. Tento interdisciplinární časopis se zaměřuje na to “jak dávát smysl všemi našemi smysly”, na úlohu ztělesnění a mnohosmyslového vnímání v estetice, a souhru mezi “reálným světem” se všemi smysly a světem z počítačového monitoru, který zprostředkovává audio-vizuálně. (Třetí vydání TT journal se uskuteční ve spojitosti s otevřením výstavy.)

Tereza Stehlíková je česko-britská umělkyně která pracuje napříč médii, primárně s videem a performance. Nedávno se stala vedoucí oddělení vizuálních umění na naší vysoké školy. Její kreativní činnost můžete dále sledovat na jejím osobním blogu:
https://cinestheticfeasts.com/