Aktuality

Náš porotce v soutěži MLADÝ DELFÍN

20.3.2019

Soutěž je určena všem marketérům, kteří jsou činní v oblasti marketingu v jakékoliv
hospodářské či jiné organizaci, podnikatelské i veřejné. Oblastí činnosti se rozumí přímé
působení v marketingovém managementu a marketingových funkcích ve výrobních,
obchodních, dopravních a dalších oborech hospodářství, v poradenských a výzkumných
marketingových organizacích, ve školství a jiných formách vzdělávací činnosti, i v oblasti
vědecké práce. Vítězové jednotlivých kategorií získávají skleněnou plastiku delfína.

Součástí této soutěže je také kategorie studentských prací. Prorektor naší Vysoké školy
kreativní komunikace, prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., byl Českou marketingovou
společností jmenován členem mezinárodní poroty MLADÝ DELFÍN, která bude hodnotit
studentské komunikační strategie na téma: Jak úspěšně komunikovat školu, na které
studuji. Výsledky budou vyhlášeny v druhé polovině května.

Porota bude pracovat ve složení:
Předsedkyně poroty
doc. Ing. Olga Jurášková, Ph.D., UTB Zlín
Členové
prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc, VŠKK Praha
Ing. Milan Postler, Ph.D., VŠE Praha
Ing. Libor Nečas, VŠB Ostrava, předseda Klubu učitelů marketingu ČMS
PhDr. Milan Banyár, Ph.D., Univerzita Komenského Bratislava