Mind/s/ – Krátkometrážní film studenta

|S|MYSL – O KRÁTKOMETRÁŽNÍM FILMU
Autor: Ondřej Podzimek (instagram)

Krátkometrážní dystopický sci-fi film |S|MYSL sleduje příběh muže žijícího v posledním obývaném městě na světě – Polis Antarctica. Po Poslední Válce, která vedla ke katastrofálním klimatickým změnám kdy se veškerý led rozpustil a teploty jižního pólu se z mrazu proměnili v mírný pás, se skupina přeživších pokusila vybudovat novou společnost. Tato událost je známa jako Bod Nula a všechny následující roky jsou počítány jako Po bodě Nula (PB0). Naneštěstí díky hladomoru a politickým roztržkám došlo během roku 68 PB0 k drtivému vítězství seskupení System a stali se tak jedinou politickou silou města. Ti zachránili obyvatele města díky svým chemicky modifikovaným potravinám, vedlejším efektem však byla neplodnost a přehnaná regenerace organismu, která v praxi působila jako nesmrtelnost. Každý občan Polis je tak nově nucen pracovat na pozici dle svého Systémové hodnocení, který zohledňuje jeho loajálnost a dodržování nařízení. Každých sto let dochází k přepočtu a na základě získaných zkušeností je občanům přidělena nová pozice na dalších sto let. Ale kdo je opravdu loajální a pro koho je to jenom hra?

Více zde.