Marketér roku Junior

Tato část soutěže dává příležitost studentům marketingu a marketingových komunikací předložit projekt na téma, které je v daném roce aktuální.
Tématem tohoto ročníku soutěže je:

Jak úspěšně komunikovat regionální produkt (výrobek, službu, turistickou oblast, lokální značku) na tuzemském trhu.


Všechny návrhy zaslané v daném termínu jsou posuzovány porotou složenou z marketingových odborníků z teorie i praxe.
Předsedkyní poroty je prof. Mgr. Lucia Spálová, Ph.D.
Zájem již projevili studenti z VŠE Praha, Panevropské Univerzity Ostrava, Slezské Univerzity Opava i Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra.

Ještě máte možnost se přihlásit!
TERMÍN odevzdání prací JE PRODLOUŽEN DO 30. 4. 2024

Přihláška zde