Aktuality

Magnesia Litera 2024

18.3.2024

Magnesia Litera 2024 – v širší nominaci má VŠKK / Literární akademie tři pedagogy – spisovatele a jejich díla

Do úzké tříčlenné nominace postoupil v Liteře za naučnou literaturu Michal Přibáň s titulem V různosti je síla. Exilová nakladatelství Sixty-Eight Publishers a Index nejen ve vzájemné korespondenci, který původně připravil pro VŠKK.

 

Litera za naučnou literaturu

Michal Přibáň: V různosti je síla. Exilová nakladatelství Sixty-Eight Publishers a Index nejen ve vzájemné korespondenci (Academia)

Kniha literárního historika pojednává o dvou nejvýznamnějších exilových nakladatelstvích v 70. a 80. letech minulého století Sixty-Eight Publishers a Index. Obsahuje nejen příběhy nakladatelů a spisovatelů, ale také příběhy mnoha knih, těch nejznámějších i pozapomenutých, které vyšly v Torontu a Kolíně nad Rýnem navzdory ztíženému spojení exilu s domovem skrz železnou oponu. Nejen objektivní nesnáze činily historii vydávání českých knih na Západě zajímavou a někdy i docela dobrodružnou. Konfliktní koexistenci obou „podniků“ autor pojednal kriticky s nesamozřejmým citem a porozuměním pro obě strany a individuální aktéry.

 

Litera za fantastiku

Leoš Kyša: Sudetenland (Vendeta/Knihy Dobrovský)

Sudetenland působí velmi realisticky. Příběh z Bruntálska z počátku 90. let 20. století doplňují dobové novinové články a mnohé historické či stále žijící osobnosti. Toto zdání autenticity narušuje jediný fantastický prvek: odsun Němců v díle proběhl v omezenější míře, než jak tomu doopravdy bylo. Kyša pod jednoduchým příběhem odkrývá zakořeněné antipatie, svébytnost Sudet i tenkou hranici mezi realitou a alternativním kdyby.

 

Kristýna Sněgoňová: Krev pro divoženku (Epocha)

Kristýna Sněgoňová se vrací do světa svého debutového románu Krev pro rusalku. Jedná se o samostatný příběh, který ovšem dál rozvíjí problémy, které s sebou nese soužití lidí s bytostmi, které jsou v potravním řetězci nad námi. Civilní české (slezské) kulisy se organicky prolínají s animálně pojatými nadpřirozenými bytostmi a všemu dodává gradaci bravurně zvládnutá trhillerovo-hororová zápletka.