Aktuality

Literární akademie je vidět na Světě knihy 2024!

25.5.2024

Již v prvních dnech knižního veletrhu v Česku zavítaly na stánek Literární akademie stovky návštěvníků.

Literární akademie uspořádala již dvě skvělé akce! Na první se návštěvníci dozvěděli více o časopise Rukopis+, který vydává Literární akademie. Editor časopisu Petr Borkovec a vedoucí katedry Václav Krištof také hovořili o Josefu Škvoreckém, k jehož 100. výročí narození pořádá Literární akademie řadu akcí. Toto téma je také hlavním motivem letošní účasti na Světě knihy.

Hodinu poté mnoho zájemců navštívilo besedu s vyučujícími tvůrčího psaní na Literární akademii – Janem Kotoučem a Ondřejem Štindlem. Návštěvníci mohli nahlédnout do principů výuky tvůrčího psaní a dozvědět se o konkrétních zadáních z tvůrčích dílen.