Aktuality

Klauzury: Generace

9.6.2023

Jedenáct jmen, jedenáct přístupů, jedenáct mladých talentů stoupající na tvůrčí výsluní:

Egor Beketov, Jiří Chyla, Leila Hamdanová, Lucie Pulchartová, Lukáš Vokoun, Marek Červenka, Michaela Mrázková, Natálie Skotáková, Pavla Veverková, Ronald Steiniger, Světlana Blovská.

Pokud se zamyslíme, co dělá tvorbu výjimečnou a tvůrce osobitým a současně v oblasti kreativního průmyslu žádaným, dojdeme k závěru, že tady jsou obvykle charakteristické dva směry. Tím prvním je erudované profesní nasazení v rejstříku, který je nekompromisně, s více nebo méně limitujícími parametry, předepisován trhem. Tím druhým směrem pak nezbytně musí být neustálé prozkoumávání autorských přístupů, pohrávání si s tvůrčími nuancemi a překračování vlastních hranic, mj. proto, že pro kreátora je to podstata jeho tvůrčí práce a také, aby se ani ona výše zmíněná, z mnoha stran sevřená zakázková činnost, nezpronevěřila kodexu profesionála. To je jedním z důvodů, proč autor musí činorodě generovat vlastní projekty a jejich výsledky průběžně vystavovat. Zkrátka, podstoupit svůj osobitý přístup nesmlouvavé kritice náročného diváka… Jistě to chce kuráž, ale jiná cesta
zkrátka neexistuje. U mladých autorů, kteří zde vystavují, tomu není jinak. Dnes jste se, milí přátelé, sešli zejména proto, abyste podrobili tvorbu nadějných talentů nekompromisnímu hodnocení, ovšem tím jim současně poskytli cennou zpětnou vazbu. Jedině tak můžete dynamicky roztočit kola procesu tvorby. Vystavující si v každém případě zaslouží velké povzbuzení, protože příprava takové události je vždy rámována dost velkým tvůrčím i organizačním šílenstvím…

Před lety jistá šikovná studentka parafrázovala u klauzurní obhajoby legendární výrok: „Ta lehkost bytí je pro současnou mladou generaci nesnesitelná…“. V poetickém a mile humorném vyjádření se skrývá tíživá pravda. Dnešní generace je přehlcena informacemi, jejich bezbřehostí a lze jen velmi obtížně vybrat to podstatné, co je pro tvorbu a život důležité. Jak se v tom množství ze všech stan se valících dat neutopit? Jednou z cest je volba vhodného vysokoškolského studia, teď nabídky relevantní cesty, oproštěné od balastu. Druhou, neméně významnou možností je sdružování s lidmi s podobnými zájmy, které vede k inspiračnímu dialogu. Zdejší výstava je symbiózou obou zmíněných cest. Studenti magisterských ročníků výtvarných oborů Vizuální tvorby Vysoké školy kreativní komunikace v Praze, konkrétně ateliéru Fotografie a audiovize a ateliéru Grafického designu, spojily síly a sami, pod vedením kurátorky Leily Hamdanové (která rovněž vystavuje), vytvořili projekt s jasně definovaným názvem Generace. Osobně mám ze spojení dnešních vystavujících napříč výtvarnými ateliéry velikou radost. Jakkoli taková partnerství jsou ze strany vedoucích ateliérů vždy očekávaná, je jisté, že jediné smysluplné propojení vzniká ve chvíli, kdy je spontánně iniciováno právě samotnými studenty.

Původní tvorba se zdá být důležitá – a možná důležitější než kdy dříve – právě v tomto okamžiku, kdy nás nástup umělé inteligente staví před rozporuplnou skutečnost. Ovšem i na tento fenomén je třeba nahlížet jako na příležitost inspirativních podnětů, které nakonec mohou přinést třeba i nové pracovní pozice. Dovolte mi poděkovat Vysoké škole kreativní komunikace za podporu výstavy, i finanční. Děkuji WAID Bar & Café, že pro výstavu ochotně poskytl prostory. Největší dík jistě patří vystavujícím magisterským studentům. Celý projekt vymysleli a úspěšně „na klíč“ zrealizovali. Za to zaslouží velký potlesk, bravo! Mávám všem mladým umělcům z dáli, gratuluji k dnešnímu finále, nadále masivně
držím palce a jak jsme si slíbili, po návratu se moc těším na setkání nad výtvarnými pracemi i sklenicí dobrého vína!

A nezapomeňte se mi společně vyfotografovat!!! : )

Marian Beneš
New York, 20. května 2023