Aktuality

Zpět na Aktuality

JAK EFEKTIVNĚ KOMUNIKOVAT SE SENIORY

Michaela Dylová

Fakulta masmediální komunikace Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě, vydala v prosinci 2018 vědeckou monografii Špecifický segment marketingovej komunikácie – seniori. Publikace představuje společné úsilí – doktoranda Martina Slivky a jeho školitele Dušana Pavlů.

Při analýze obecnějších charakteristik komunikace s cílovou skupinou, která dnes reprezentuje 1/5 a v roce 2050 bude představovat téměř 30 % veškeré populace naší země.

Publikace se věnuje obecným i zvláštním otázkám hlavních trendů populačního vývoje ve světě a v Evropě a soustředěnou pozornost věnuje aktuálním otázkám, jak s touto stále početnější cílovou skupinou efektivně komunikovat ve světě komerční i sociální komunikace. Speciální pozornost je věnována aktivaci starší generace v oblasti cestovního ruchu a golfu.

SLIVKA MARTIN, PAVLŮ DUŠAN: Špecifický segment marketingovej komunikácie –
seniori. Trnava : FMK UCM. 2018. s. 298, ISBN 978-80-8105-939-1

Zpět na Aktuality