Aktuality

Hosté ve výuce: Vedrana Ajdin a Ondřej Fiala, VCCP Prague

7.11.2022

První listopadový den roku 2022 zavítali mezi studenty marketingu VŠKK zástupci reklamní agentury VCCP Prague Vedrana Ajdin, Talent & HR
Manager a její kolega Ondřej Fiala, Business Director.

Studentům představili kromě historie, struktury, hlavních služeb a portfolia klientů agentury i ukázky nejúspěšnějších kampaní z jejichdílny.

Setkání bylo zakončeno aktuální nabídkou stáží.