Aktuality

FOTOGRAFIE NOVÉHO MILÉNIA

21.10.2021

Dovolujeme si vám představit novou publikaci:

FOTOGRAFIE NOVÉHO MILÉNIA
Od technických mutací k poetice autorské tvorby
Pocta pedagogické a tvůrčí práci prof. Miroslava Vojtěchovského
Marian Beneš (ed.) Miroslav Vojtěchovský a kolektiv

Na přelomu tisíciletí stál u dynamického přerodu analogové fotografie do digitálního procesu tandem Vojtěchovský—Beneš. V této knize je skrze tvůrčí práci a teoretickou reflexi zkoumán vliv nových technologií na tradici oboru i na nastupující generaci mladých autorů, kteří na tuto dvojici navázali. Publikace obsahuje mimo jiné nejúplnější sebraný soubor statí prof. Miroslava Vojtěchovského věnujících se komunikaci a myšlení obrazem a texty o scénologii obrazu i práci s barvou v digitálním prostředí Dr. Mariana Beneše. Prostřednictvím ukázek prací pedagogů, studentů a absolventů ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie FUD UJEP kniha naznačuje možné způsoby vývoje soudobé vizuální tvorby. Dr. Marian Beneš, MQEP, sestavil a spoluvydal publikaci věnovanou létům 2005–2020 jako poděkování a poctu pedagogické a tvůrčí práci prof. Miroslava Vojtěchovského, QEP, předního českého fotografa, pedagoga, teoretika a kurátora, se kterým měl tu čest více než 15 let pedagogicky i profesně úzce spolupracovat.

,,Věřím, že kniha silně potěší všechny milovníky fotografie  – zkušené autory i nové talenty – a to po stránce praktické, inspirační, teoretické, historické, metodologické… Děkuji za váš zájem, snad vám tento počin udělá radost.“

Marian Beneš
editor a spoluvydavatel

formát: 24 × 31 cm
počet stran: 456
ISBN: 978-80-7561-301-1

Knihu vydal Marian Beneš a FUD UJEP
v září 2021 v nákladu 500 ks
odpovědný redaktor: Jakub Konupka
odborná recenze: doc. MgA. Jaroslav Prokop, doc. Mgr. Václav Podestát
jazyková korektura: Daniel Kubec
redakční úprava a technické korektury: Klára Mrkusová
překlad anglického shrnutí: Lenka Kotrbáčková
předtisková příprava fotografií: Marian Beneš
grafická úprava a sazba: Jakub Konupka
tisk: Indigoprint, s.r.o.
vydání první

 

www.knihafotografie.cz