Aktuality

Zpět na Aktuality

Den otevřených dveří 4. 9.

Daniel Kubec

Navštivte zářijový den otevřených dveří. Ještě po prázdninách se můžete dozvědět, že VŠKK je škola pro vás a zúčastnit se přijímacího řízení. Seznámíte se se studiem marketingových specializací, navštivte také ateliéry fotografie, grafiky, animace a kreativního psaní. Více informací zde.

Zpět na Aktuality