Aktuality

Cena Františka Halase

26.10.2021

Uznání poroty získala Anna Řezníčková, studentka Literární akademie

Laureátem 49. ročníku Literární soutěže Františka Halase se v sobotu 24. října 2021 stal básník Rostislav Šíma, který v Kunštátu převzal rovněž Zvláštní cenu Klementa Bochořáka, spojenou s možností vydání básnické sbírky knižně dosud nepublikujícímu autorovi.

Rostislav Šíma (*1992) vyrůstal a i nadále žije v Dolním Městě na Českomoravské vrchovině. V jeho tvorbě je pravidelně vyobrazena právě ona rodná píď, do níž se propadají zemité verše. Momentálně dálkově studuje Fakultu humanitních studií v Praze a věnuje se práci dokumentaristy pro projekt
Paměť národa. Básnická prvotina Rostislava Šímy bude představena při příležitosti vyvrcholení 50. ročníku Literární soutěže Františka Halase v říjnu 2022. Kniha vyjde jako devátý knižní svazek samostatné Edice LSFH.

Uznání poroty 49. ročníku Literární soutěže Františka Halase dále získaly:
Pavlína Štěpánka Borská (*1997)
Marta Krausová (*1992)
Anna Řezníčková (*1996)

Čtyřicátého devátého ročníku Literární soutěže Františka Halase pro mladé básníky a básnířky ve věku do třiceti let se zúčastnilo 80 autorů a autorek z celé České republiky. Zaslané příspěvky posuzovala porota ve složení Miroslav Chocholatý (literární kritik a vysokoškolský pedagog), Vojtěch Kučera
(básník a příležitostný editor, dramaturg Literární soutěže Františka Halase), Veronika Schelleová (básnířka a překladatelka).

Na dvoudenní setkání, které proběhlo v Kunštátu ze soboty na neděli 23. až 24. října 2021, přijala pozvání desítka finalistů a finalistek, jejichž tvorba byla představena i na internetových stránkách soutěže. Kromě již jmenovaných to byli Eva Marie Růžena, Anna Šilhanová, Marie Škrdlíková, Romana Švachová, Martin Švarc, Jaromíra Zálišová. Jako hosté se setkání zúčastnili Vít Malota, laureát loňského ročníku soutěže, který představil básně ze své připravované básnické sbírky Bez obrazů navíc (vyjde do konce roku v nakladatelství Dobrý důvod jako 8. svazek Edice LSFH) a básník a redaktor Radek Štěpánek. V rámci setkání proběhla rovněž připomínka básnické tvorby Františka Halase.

Anna Řezníčková (Foto Veronika Schelleová)

Vyjádření poroty k tvorbě Anny Řezníčkové

Devět tematicky spřízněných básní, zaslaných pod souhrnným názvem taomačamkun, dává tušit, že jde o základ (ro)zpracovaného rozsáhlejšího souboru. Samotné básně již žádné názvy neobsahují, což však ale není vůbec na škodu, spíš naopak. Přítomné čínské reálie působí lehce exoticky, nicméně neruší a básním dodávají osobitou atmosféru. Koření je. Svébytné formální zpracování básní ukazuje na osobitý autorský rukopis. Kolik vlastně máme českých básní z Číny? Těším se na ně všemi deseti! (Vojtěch Kučera)

Autorka zaslala soubor básní s exotickým názvem taomačamkun. Básně psané volným veršem, s minimem metafor, jsou momentkami všedního dne Číny, zachycují zkušenost s rozdílností kultur, obtížnost jazykového dorozumění, stejně jako možnosti dorozumění mimo jazyk; obsahují sociální kritiku, stejně jako nepatetický obdiv k lidem, kteří útrapy svých životů se samozřejmostí zvládají. Oceňuji smysl pro detail a poetiku „obyčejných“ okamžiků, z nichž jsou vystavěny působivé básně, kdy se vzdálené reálie čtenáři přibližují na dotek. (Veronika Schelleová)

Anna Řezníčková, pár slov o životě a ukázka básnické tvorby zde.