Aktuality

Zpět na Aktuality

Cena Alexandry Berkové

Michaela Dylová

Vysoká škola kreativní komunikace vyhlásila v březnu literární soutěž pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol, gymnázií a pro studenty 7. a 8. ročníků víceletých gymnázií v žánru povídka a poezie.

Porota složená z pedagogů VŠKK udělila 7 čestných uznání.
Zároveň škola vyhlašuje 2. ročník soutěže.

Termínem k zaslání prací je nejpozději 31. květen 2020.
Maximální rozsah povídek a básní je 10 stran.
Práce je třeba zaslat v elektronické podobě na adresu
CenaAB@vskk.cz a připojit jméno a příjmení, e – mailovou adresu, ev. telefon, název studované školy a ročník.
Hlavní cenou je stipendium na VŠKK ve výši ročního školného.

Zpět na Aktuality