Aktuality

Off_plech

13.5.2019

Z naší VŠKK zatím jeden přihlášený tým uskutečnil svoji propagační akci s tematikou sociálního marketingu koncem dubna na základní škole Jitřní na Praze 4, aby v rámci soutěže Guerilla kampaň, zvýšil povědomí o recyklování plechových obalů mezi žáky 1. až 4. tříd. Dívčí tým 1. ročníku marketingové komunikace Tereza Chaloupková, Kristýna Janoušová, Tina Gébová a Adriana Jakubcová konzultoval svoji strategii s pedagogy školy (P. Majerik a D. Pavlů), která byla založena na Komenského myšlence učení hrou.

Soutěžící tým nastudoval aktuální situaci v třídění plechovek a kovových obalů v České republice a obecné informace i ze zahraničí. Založily instagramový profil off_plech, aby díky příspěvkům přiblížily téma recyklace plechových obalů širšímu publiku, ale rozhodly se zaměřit hlavně na nejmladší žáky základní školy. Je důležité, aby se děti ve školách učily o recyklaci už od malička a zvykly si tak třídit odpad i v budoucnosti. Program pátečního odpoledne na základní škole spočíval v tom, že se studentky zpočátku dětí ptaly na otázky spojené s tříděním odpadu, aby zjistily, zda děti vědí, že se odpad vůbec třídit dá. Výsledek byl kladný, protože většina dětí aktivně konstatovala, že odpad doma třídí, a z nich početná část i kovové obaly. Program pokračoval edukativními týmovými hrami pro děti, připravené studentkami. V rámci her se děti dozvěděly například to, co se z recyklovaných plechovek vyrábí, nebo které kovové obaly se třídit dají, a které ne. Hry děti pobavily a poučily. Každé dítě za snahu a týmovou práci dostalo na konci odměnu. Všechny materiály použity toho odpoledne byly samozřejmě správně vytříděny!

Kristýna Janoušová, 1. ročník MK