Aktuality

Zpět na Aktuality

Den otevřených dveří!

Daniel Kubec

21. března proběhl za velkého zájmu uchazečů další den otevřených dveří. Eduard Piňos, Petr Vlasák a Richard Stiebitz pohovořili o kreativním průmyslu a nové specializaci marketingové komunikace.  

Zájemci o studium měli opět možnost zeptat se na cokoliv, co je zajímalo, navštívit ukázkové ateliéry grafiky, fotky a animace, zúčastnit se dílny tvůrčího psaní a s reklamními profesionály a vyučujícími VŠKK Eduardem Piňosem, Petrem Vlasákem a Richardem Stiebitzem pohovořit o marketingových profilacích.

Zpět na Aktuality