9. ročník celostátní studentské soutěže MLADÝ DELFÍN

Česká marketingová společnost a KUM-ČMS vybrala pro letošní rok téma „JAK ÚSPĚŠNĚ KOMUNIKOVAT PROBLEMATIKU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V ČESKU“

Termín odevzdání soutěžních prací studentů nebo jejich týmů (max. tříčlenných) je stanoven na 30. dubna 2022.
K tomuto datu zasílejte práce na e-adresu info@cms-cma.cz.
Podrobné informace naleznete v příloze a na internetových stránkách www.cms-cma.cz .

Věříme, že aktuální téma letošního ročníku studenty i Vás zaujme.
Autor či autoři vítězného projektu získají v rámci slavnostního galavečera k předávání cen Marketér roku oceněni Studentskou cenu – Mladého delfína včetně věcné ceny a zajištění mediální publicity.