Úřední deska

Výroční zpráva za rok 2018 zde.

Výroční zpráva za rok 2017 zde.

Etický kodex zde.

Výnosy rektora zde.

Plán realizace dlouhodobého záměru VŠKK 2020 zde.

Plán realizace dlouhodobého záměru VŠKK 2019 zde.

Souhrn odborné publikační činnosti a aktivit 2019 zde.

VNITŘNÍ PŘEDPISY

Statut VŠKK zde.

Studijní a zkušební řád zde.

Stipendijní řád zde.

Disciplinární řád zde.

Jednací řád Akademické rady zde.

Status Akademické grantové agentury (AGA) zde.

Profesní certifikát VŠKK a AKA směrnice a náhled.

Cena rektora VŠKK zde.