KREATIVNÍ PRŮMYSL ZAHRNUJE VŠECHNA ODVĚTVÍ EKONOMIKY, KTERÁ STAVÍ NA KREATIVITĚ, DOVEDNOSTECH A TALENTU JEDNOTLIVCE.

Kde se uplatním?

Počty pracovních míst v kreativním průmyslu v zemích Evropské unie

V kreativním průmyslu je budoucnost. Je nejrychleji rostoucím trhem pracovních příležitostí v Evropě, USA a Kanadě.

O projektu

Zatímco v západní Evropě, USA a Kanadě je „kreativní průmysl“ pojem skloňovaný v každé veřejné debatě o ekonomické a sociální budoucnosti, v České republice si pod ním většina lidí nic nepředstaví. Cílem tohoto portálu je poskytnout široké veřejnosti všechny zásadní informace o odvětví, jehož poptávka po kvalifikovaných zaměstnancích rok od roku roste a které nabízí uplatnění v atraktivních profesích a na solidních pozicích. Záštitu nad celým projektem převzala Vysoká škola kreativní komunikace, která vychovává mladé lidi pro různá odvětví kreativního průmyslu a jejich prostřednictvím se snaží kultivovat veřejný prostor.

Kreativní lidé svými originálními nápady nabourávají stereotypy a objevují nová, efektivnější řešení. Díky nim roste produktivita a životní úroveň. Jejich duševní činnost je nenahraditelná. Ten, kdo najde své místo v jakékoli oblasti kreativního průmyslu, se nemusí bát, že přijde o práci. Jeho schopnosti nenahradí žádný stroj ani technologie. Kreativní člověk není limitován žádnými hranicemi – je světový.

Evropská unie již od roku 2000 významně podporuje kreativní průmysl v rámci posílení konkurenceschopnosti členských zemí. Je načase, aby se i Česká republika zapojila do všech aktivit, které jí mohou přinést finanční prostředky pro zajímavé projekty celospolečenského dosahu a jejím občanům tisíce pracovních příležitostí. Tento portál je první krok.

Partneři