Design

Cílem designu je co nejúčelněji propojit funkční a estetickou stránku navrhovaného předmětu či systému. Vyžaduje proto jak technické, tak výtvarné schopnosti a znalosti a v současné době úzce souvisí také s propagací a reklamou.

Připravte se na tyto profese studiem oboru Grafický a mediální design na VŠKK

Více informací o oboru a přihláška

Partneři

Art director je umělecký, výtvarný ředitel – osoba odpovědná za uměleckou stránku projektu, výběr vhodných autorů, koncepci práce nebo díla. Pozici často najdeme u reklamních agentur.

Grafický designér v reklamní, mediální nebo on-line agentuře se věnuje kategorii užitého umění. Jeho návrhy grafického designu jsou vytvářeny na objednávku za určitým účelem a jsou určeny k průmyslovému zpracování: tiskem, realizováním trojrozměrných poutačů či nápisů, umístěním na dopravních prostředcích, billboardech, použitím na internetu, v televizi, filmu apod. Všechny disciplíny grafického designu – logo, logotyp, inzeráty, plakáty, letáky, typografie knih či časopisů, web design a nesčetné další jsou určeny k vizuální komunikaci.

Creative director v reklamní agentuře dohlíží na kreativní koncepci reklamní propagace klientů. Má na starosti metodické vedení všech kreativních oddělení a je odpovědný za kvalitu výstupů těchto týmů. Připravuje nápadité a kreativní reklamní koncepty. Zajišťuje tvorbu hlavních reklamních sloganů. Účastní se hlavně na začátku tvorby reklamní kampaně.

Web designér určuje a připravuje grafický návrh, rozvržení informací na stránce a základní strukturu webových stránek na internetu. Za pomoci grafického hardwaru a softwaru vytváří grafický vzhled webových stránek. Spolu s vytvářeným projektem vede projektovou dokumentaci. Připravuje a realizuje návrhy, reprodukce a schémata webových stránek. Spolupracuje s týmem dalších odborníků na finálním dokončení webových stránek.