Animace a VFX

Animace je způsob vytváření zdánlivě se pohybujících věcí. Princip animace představuje záznam na sebe navazující sekvence snímků, které jsou každý o sobě statický a drobně se od sebe liší. Při rychlém zobrazování těchto snímků postupně za sebou vzniká díky setrvačnosti lidského oka dojem plynulého pohybu. Snímky se však musí přehrávat takovou rychlostí, kterou už oko nepostřehne. VFX – zpracování filmové postprodukce – využití počítačové grafiky v tvorbě speciálních vizuálních efektů ve filmu a reklamě.

Připravte se na tyto profese studiem oboru 3D animace a vizuální efekty na VŠKK

Více informací o oboru a přihláška

Partneři

3D animátor ztvárňuje herecké a pohybové projevy aktérů filmu pomocí trojrozměrné počítačové animace. Podle uměleckých dispozic jednotlivých režisérů animuje požadované záběry, stanovuje pozice kamery a střihovou skladbu filmu, má na starost realizaci samotných animovaných záběrů a jejich finální ztvárnění.

VFX specialista dokáže pracovat s obrazem a zvukem. Ať natočeným, nebo počítačově vytvořeným. Ovládá dokonale digitální technologie zpracovávající obraz a 2D i 3D grafickou animaci i zvukové programy.

App designer se zabývá zejména navrhováním mobilních aplikací. Tento úkol vyžaduje hluboké znalosti o zařízeních. Často to znamená, změnit způsob myšlení, i když to znamená vzdát se mnoho z toho, co zná z navrhování pro web.

Hlavní náplní práce VFX kompositora je především klíčování, tracking, barevné korekce a tzv. rotoscoping (vytváření animovaných masek okolo určitých objektů v záběru, které často probíhá okénko po okénku). Většinou pracuje v programech After Effects nebo NUKE.

Motion designer je vlastně grafický designer, ale obohacený o element času, tedy o pohyb a zvuk. Avšak zásadní odlišnost spočívá v přístupu k tvorbě. Motion designer musí brát neustále v potaz animační element a proměnlivost zobrazované informace. Motion design může vznikat jednak na základě storyboardů a jasného scénáře, jak je zvykem ve filmu nebo animaci. Prosazují se však i experimentální postupy, kdy designér zadává podmínky animace a modifikuje její parametry v průběhu, podle toho jak se vyvíjí. Tyto postupy jsou dnes běžné i v komerční posptrodukční a reklamní branži.

Tvůrce vizuálního stylu (production designer) je subjekt, který má na starost vizuální a výtvarnou stránku díla – filmu nebo počítačové hry. Subjektem může být jednotlivec, může to být i celý tým či vedoucí tohoto týmu. Úlohou production designer je zajištění jednotného vizuálního stylu – prostředí, postav i rekvizit. Tato jednota je stěžejní především u trikové a sci-fi produkce. Musí být navrženo, jak bude vypadat jiné prostředí, než jaké nás obklopuje v běžném životě (např. krajina, mimozemšťan, obleky, vozidla, skafandry …)

Matte painter vytváří digitální technikou realistické i dechberoucí záběry, které potěší oko diváka, nebo docílí iluze tak dokonalé, že zůstanou neodhaleny a jsou považovány za skutečné.