Televize a rádio

Z hlediska účinnosti a dopadu jakéhokoliv sdělení na diváka je televize nejúčinnějším ze všech médií vůbec. Televizní divák vnímá obrazovou informaci vysílanou „jeho“ televizí podvědomě jako pravdu. Úlohou televize není pouze informovat, ale také bavit.
Rozhlas má dvě stránky, v nichž je silnější než ostatní média. Tou první je, že umí informovat nesmírně rychle. Tou druhou je, že umí báječně vyprávět a bavit.

Připravte se na tyto profese studiem oboru Fotografie a audiovize na VŠKK

Více informací o oboru a přihláška

Partneři

Moderátor je člověk, který pracuje ve funkci kvalifikovaného konferenciéra při nějakém rozsáhlejším uměleckém představení či při nějaké větší společenské události. Na rozdíl od běžného konferování však moderátor kultivovaným způsobem příslušnou kulturní nebo společenskou akci vhodně usměrňuje, někdy i sofistikovaně řídí. Moderátor je tedy vždy aktivním prostředníkem mezi účinkujícími, soutěžícími (a dalšímu účastníky na pódiu) na jedné straně, a publikem přítomným v sále na straně druhé. U dobrého moderátora je vysoce oceňována nejen vysoká kvalita jeho řeči, tedy vysoká úroveň jeho mluveného slova, ale také jeho přirozená schopnost vkusným způsobem zasahovat přímo do děje v sále, důvtip, osobní šarm, dobrá pohotovost, umění improvizace i osobní noblesa a charizma.

Kameraman se stará o kompozici a záznam snímku. Většinou je to první člověk, který v objektivu posoudí a určuje funkci všech prvků scény: hereckého výkonu, osvětlení, načasování a pohybu kamery tak, aby společně vytvořily filmový zážitek.

Režiséři uskutečňují kreativní zpracování filmového scénáře do formy pohyblivého obrazu a zvuku. Jsou zodpovědní za umělecký a komerční úspěch, ale také za selhání filmu. Musí vytvořit vizi pro hotový film a vymyslet, jak jí dosáhnout. Během preprodukce, činí zásadní rozhodnutí, jako je výběr obsazení, výběr místa apod. Řídí také technické aspekty natáčení včetně kamery, ozvučení, osvětlení, designu a speciálních efektů. Ve všech fázích režiséři usilují o motivaci týmu k dosažení nejlepších možných výsledků. Režiséři musí znát rozpočet filmu.

Výkonní producenti sice nejsou zapojeni do tvorby technických aspektů filmu, ale zajišťují, že celý projekt jde do výroby. Obvykle mají zásadní finanční nebo tvůrčí roli. Výkonný producent má na starost financování celého projektu, dále se stará o smlouvy, právní záležitosti a prodej snímku.

Dramaturg je tvůrčí pracovník zabývající se přípravnou uměleckou činností zvanou dramaturgie. Jedná se o pracovníka v rozhlasu, televizi apod., který je pověřen výběrem a sestavováním repertoáru.