Fotografie

Fotografie představuje hlavní obrazový nástroj tištěných a on-line médií. Čtenář se s ní setkává v tištěných periodikách i na internetu, aniž by je nějak hodnotil nebo znal jejich autory. Módní a reklamní fotografie jsou nedílnou součástí zejména časopisů a magazínů pro ženy i pro muže. Nejedná se sice o fotografie ryze žurnalistické, ale jsou příbuzné fotografiím, které se využívají také v žurnalistických útvarech.

Připravte se na tyto profese studiem oboru Fotografie a audiovize na VŠKK

Více informací o oboru a přihláška

Partneři

Audiovizuální kreativec v procesu reklamní produkce vytváří ideu audiovizuálního díla (vždy současným a kreativním způsobem). Obrazovými a zvukovými díly prosazuje na všech pozicích propagaci produktu či služby. Případně provede i výsledné audiovizuální dílo. Obrazový redaktor a editor využívají svého vzdělání i svého rozhledu na poli obrazové tvorby (fotografie/videa); navzájem spolupracují.

Obrazový redaktor kreativním procesem vytváří pro zadaný produkt audiovizuální díla. Editor až vybíráním z těchto děl a jejich kombinováním sestavuje koherentní celek; probírá již vzniklá díla a sestavuje je k sobě ve snaze vytvořit celek sdělující ideu zadaného produktu.

Specialista postprodukce je nedílnou součástí teamu (výrobců) reklamy. Podílí se jak na fázi samotné výroby, tak i na následném kreativním a technickém zpracování dat do výsledného audiovizuálního díla.

Reklamní fotografie patří k žánrům komerční fotografie, které se soustředí na zobrazení komerčních produktů nebo služeb. Účelem reklamní fotografie je propagovat daný produkt (službu), zaujmout potenciálního zákazníka a přispět ke zvýšení prodeje produktu (využívání dané služby).

Módní fotografie je fotografický žánr, který zobrazuje oděvy a jiné módní výrobky. Nejčastěji se využívá pro reklamu nebo v módních časopisech. Tento žánr si časem vydobyl svůj vlastní estetický styl, v němž módu a odívání posiluje reklamní příběh a exotické prostředí.

Novinářská fotografie (zpravodajská fotografie, fotožurnalismus, žurnalistická fotografie nebo reportážní fotografie) je nástrojem žurnalistiky, která připravuje a vytváří snímky pro doplnění zpráv nebo článků. Novináři věnující se tomuto oboru jsou obvykle označováni jako reportéři, fotožurnalisté nebo grafici a jejich styl má blízko k výtvarné fotografii.