Film

Filmový průmysl obsahuje řadu různorodých oblastí a činností. Patří do něj následující aktivity: filmová a televizní produkce, prezentace a distribuce; v rámci oblasti distribuce se jedná o následující možnosti: distribuce do kin, domácí video, televize (kanály zdarma i placené kanály) a video na objednávku (video on demand, VOD).

Připravte se na tyto profese studiem oboru Fotografie a audiovize na VŠKK

Více informací o oboru a přihláška

Partneři

Scénář je v oblasti scénického umění chápán jako psané literární dílo určené k dalšímu zpracování (v divadle, televizi, v rozhlasu, ve filmu). Literární scénář obsahuje zejména promluvy postav (dialogy, monolog) a scénické poznámky. V nich scenárista popisuje, co postavy dělají, co se na scéně odehrává, kde se scéna odehrává, popř. hudební podkres, pokyny pro kameramana, které jsou součástí již technického scénáře určeného pro samotné natáčení.

Kameraman se stará o kompozici a záznam snímku. Většinou je to první člověk, který v objektivu posoudí a určuje funkci všech prvků scény: hereckého výkonu, osvětlení, načasování a pohybu kamery tak, aby společně vytvořily filmový zážitek.

Režiséři uskutečňují kreativní zpracování filmového scénáře do formy pohyblivého obrazu a zvuku. Jsou zodpovědní za umělecký a komerční úspěch, ale také za selhání filmu. Musí vytvořit vizi pro hotový film a vymyslet, jak jí dosáhnout. Během preprodukce, činí zásadní rozhodnutí, jako je výběr obsazení, výběr místa apod. Řídí také technické aspekty natáčení včetně kamery, ozvučení, osvětlení, designu a speciálních efektů. Ve všech fázích režiséři usilují o motivaci týmu k dosažení nejlepších možných výsledků. Režiséři musí znát rozpočet filmu.

Výkonní producenti sice nejsou zapojeni do tvorby technických aspektů filmu, ale zajišťují, že celý projekt jde do výroby. Obvykle mají zásadní finanční nebo tvůrčí roli. Výkonný producent má na starost financování celého projektu, dále se stará o smlouvy, právní záležitosti a prodej snímku.

Hlavním úkolem Manažera propagace a marketing je přesvědčit veřejnost, že se jedná o film který „musíte vidět“. Jakmile distributoři určí cílové publikum a potenciální příjmy, měla by marketingová kampaň oslovit cílové publikum před a během premiéry.

Producenti mají celkovou kontrolu nad každým aspektem produkce filmu. Produkční jsou zodpovědní za úspěch hotového filmu. Řídí film od začátku až do konce. Producent je často iniciátorem celého projektu. Producenti jsou zodpovědní za plynulý provoz každodenní práce týmu. Producenti jsou také v neustálé komunikaci s režisérem, se kterým konzultují vývoj snímku. Výrobci schvalují všechny změny scénáře i nákladů. Jsou prvním kontaktním místem pro všechny výrobní partnery, investory a distributory.

Střihač spolupracuje zejména s režisérem filmu. Střihač dostane všechny natočené záběry, ze kterých připraví hrubý střih, a potom vybírá záběry, které jsou vhodné, a vymaže ty, které jsou nadbytečné. Zajišťuje, aby měl film plynulou dějovou linii. Musí perfektně ovládat střihový a grafický software, práci s videotechnikou.

Zvukař má na starost ozvučení scén, vytváří potřebné zvukové efekty ve spolupráci s kameramanem a režisérem snímku. Spolupracuje na vyhotovení technického scénáře audiovizuálního díla s výtvarníkem scény. Také zajišťuje snímání zvuku v průběhu natáčení a jeho střih v postprodukci. Ovládá moderní softwarové nástroje na zpracování zvuku.

Osvětlovač má na starost kompletní řízení osvětlování na scéně. Ve spolupráci s kameramanem zařizuje a dohlíží na zasvětlování natáčených scén. Navrhuje technické řešení celého osvětlení, řídí a organizuje osvětlovací tým a následně koordinuje přípravné i likvidační práce. Také má povinnost určit vhodnou ochranu před dotykovým napětím s ohledem na druh prostoru a prostředí.