SCHOOL MANAGEMENT

prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Kontakt

pavlud@vskk.cz

prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Kontakt

pavlud@vskk.cz

Pozice

Chancellor

Zpět na pedagogy
Další pedagogové