Lecturers

Ing. Stanislav Vasko

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

vaskos@vskk.cz

Ing. Stanislav Vasko

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

vaskos@vskk.cz

Vyučované předměty

Web design a UX

Back to tutors
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů