Lecturers

prof. Petr Vrána

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

vranap@www.vskk.cz

prof. Petr Vrána

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

vranap@www.vskk.cz

Vyučované předměty

Péče o značku

Back to tutors
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů