Lecturers

Ing. Jindřich Trapl

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

traplj@vskk.cz

Ing. Jindřich Trapl

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

traplj@vskk.cz

Vyučované předměty

Aktuální tendence AVE

Back to tutors
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů