Pro uchazeče ze Slovenska

Informace o přijímacím řízení určené pro uchazeče ze Slovenska.

Zájemci o studium, jejichž mateřským jazykem je slovenština, nemusejí předkládat nostrifikaci (uznání dosaženého stupně zahraničního vzdělání domácími úřady).

Pro úspěšné absolvování oboru Vizuální tvorba postačí schopnost komunikovat v českém jazyce na úrovni odpovídající nárokům vysokoškolského studia.

K přijímacímu řízení v oboru Literární tvorba mohou uchazeči předložit rovněž text ve slovenštině. Ve slovenštině mohou předložit i závěrečnou práci – jako vedoucího si v takovém případě zvolí vyučujícího s odpovídající jazykovou znalostí.

Udělej 1. krok