Přijímací řízení krok za krokem

Informace o podání přihlášky, průběhu přijímacího řízení a o výsledcích přijímací zkoušky.

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

1. PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Termín podání přihlášky: nejpozději týden před konáním přijímací zkoušky.
Ve výjimečných případech po předchozí domluvě na studijním oddělení den před konáním přijímací zkoušky.

Nevíte si rady, potřebujete pomoci?
Prosím kontaktujte nás na čísle (+420) 607 041 436.

Termíny přijímacích zkoušek:

 • 27. 3. 2020 – mimořádné on-line přijímací řízení. Vice info zde
 • 22. 5. 2020
 • 5. 6. 2020
 • 26. 6. 2020
 • 4. 9. 2020
 • 25. 9. 2020

Náležitosti:

 1. Elektronická přihláška
 2. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení přineste s sebou k přijímací zkoušce. V případě, že budete skládat maturitní zkoušku po absolvování přijímací zkoušky, je třeba předložit vysvědčení dodatečně.
 3. Studenti, kteří absolvovali předchozí vzdělání na zahraniční škole, předloží i úředně ověřený doklad o uznání předchozího vzdělání (nostrifikaci).
 4. Po obdržení přihlášky vám studijní oddělení pošle pozvánku k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.

  Postup při podávání žádosti o uznání atestací z VOŠ nebo jiné VŠ


  Uznávání jazykových předmětů

  • Podmínky uznávání povinných jazykových předmětů zde.
  • Žádost o uznání jazykového předmětu zde.

   

Poplatek za přijímací řízení:

 • manipulační poplatek za přihlášku je 500 Kč – platba převodem nebo přes platební bránu – kartou. Číslo účtu: 5051019919/5500 – Raiffeisenbank, a.s., variabilní symbol: ID.č. Částka musí být uhrazena na účet v den podání přihlášky.
 • pro platby ze zahraničí platí tyto bankovní údaje: IBAN: CZ2155000000005051019919;
  SWIFT: RZBCCZPP

2. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

VÝNOS REKTORA č. 5/2019 – Podmínky pro přijetí ke studiu zde.

3. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (POHOVOR)

Smyslem přijímacího pohovoru na VŠKK je, abyste se ujistili, že vaše volba je správná.

Přijímací pohovor se skládá ze dvou částí:

1) Kreativní část je koncipována jako rozhovor nad vašimi realizovanými a plánovanými autorskými pracemi. Je to vaše první tvůrčí dílna či ateliér na naší škole.

Pokud máte zájem o studium Literární tvorby a Komerčního psaní v médiích, pošlete nám vlastní text libovolného žánru a na libovolné téma (maximálně 2 – 3 normostrany). Učitelé tvůrčího psaní vám nad ním ukážou, jak bude vypadat práce v dílnách a jak budete během studia rozvíjet své komunikační dovednosti (texty posílejte jako přílohu e-mailem na adresu prijimacky@vskk.cz). Práce nezapomeňte opatřit svým jménem.

Pokud se hlásíte do kreativních specializací oboru Vizuální tvorba (Grafický a mediální design, Fotografie a audiovize, Animace a vizuální efekty), přineste si k pohovoru reprezentativní portfolio svých výtvarných prací (grafika, fotografie, video, animace, propagační materiály apod.). Práce – v elektronické či tištěné podobě – opatřete svým jménem.

Pokud jste se rozhodli pro specializace Marketingové komunikace (On-line marketing, Kreativní marketing, Management v kreativním průmyslu), přineste k pohovoru motivační dopis v českém jazyce + případně též seznam takových vlastních tvůrčích prací, které potvrdí váš talent pro práci v kreativním průmyslu (vlastní textové práce, doklady o publicitě ve školním časopisu, výstřižky publikovaných zpráv či jiných žánrů v tisku, případně rozhlasu a televizi). Prezentujte projekty realizovaných i nerealizovaných propagačních akcí (včetně např. fotodokumentace, ukázek použitých reklamních prostředků apod.), doklady o aktivním zapojení (např. v neziskovém sektoru, o dobrovolné či placené práci s dětmi a mládeží), které prokáží vaše organizační schopnosti. Zkrátka vše, co by mohlo přesvědčit přijímací komisi, že se pro studium na VŠKK skutečně hodíte a že to je škola právě pro vás. Tato profese je interdisciplinární – jsou v ní zastoupeny manažerské, kreativní a komunikační disciplíny – podle toho tedy volte skladbu portfolia svých aktivit.

2) Oborová část bude rovněž probíhat jako dialog, jehož tématem budou tentokrát vaše oblíbené knihy, filmy, osobnosti, které vás inspirují, zhlédnuté výstavy, navštívené akce apod. – doporučujeme přinést si jejich soupis. Očekávat můžete také otázky z oblasti kulturně-historicko-politického dění ve 20. století (všeobecný přehled) a anglického jazyka, které si kladou za cíl reflektovat vaše obecné studijní předpoklady.

Přijati budou ti z vás, kteří splní podmínky přijímacího řízení (dodají maturitní vysvědčení, předloží požadované práce a úspěšně absolvují pohovor), pokud nebude ve zvolené specializaci překročena maximální kapacita.

Podmínky studia cizinců: dle Statutu VŠKK, část III, čl. 24 je součástí přijímacího pohovoru i posouzení schopnosti studovat obor v českém jazyce.

4. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Výsledky přijímací zkoušky najdete po Vašem přihlášení do UIS https://is.vskk.cz/ v úložišti
dokumentů druhý den, nejpozději týden od jejího konání. Uchazeči, kteří obdrží kladné rozhodnutí a
hodlají studovat na VŠKK, se v co nejkratší době (do pěti dnů) závazně vyjádří vyplněním Elektronické
návratky v UIS, kde si uchazeči budou moci mimo jiné vytisknout smlouvu o studiu a zvolit typ platby
školného.