Přijímací řízení

1. PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY PRO AR 2020/21

Termín podání přihlášky ke studiu: přihlašovat se můžete průběžně. Nejpozději však týden před posledním termínem přijímacího řízení. Dle data podání Vaší přihlášky Vám následně přidělíme přesný termín přijímacího řízení.

Nevíte si rady, potřebujete pomoci? Neváhejte kontaktovat naše studijní oddělení na čísle (+420) 606 619 846.

Termíny přijímacích zkoušek:

 • 27. 3. 2020 – již proběhlo mimořádné on-line přijímací řízení.
 • 29. 4. 2020 a 30. 4. 2020 – již proběhlo mimořádné on-line přijímací řízení.
 • 22. 5. 2020 – již proběhlo mimořádné on-line přijímací řízení.
 • 5. 6. 2020 – již proběhlo mimořádné on-line přijímací řízení.
 • 26. 6. 2020 – již proběhlo mimořádné on-line přijímací řízení. 
 • 28. 8. 2020 – již proběhlo mimořádné on-line přijímací řízení.
 • 25. 9. 2020 – proběhne online

Náležitosti po podání přihlášky:

 1. Přihlášku podejte zde:
  On-line přihláška
 2. Přineste s sebou k přijímací zkoušce úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení/vysokoškolského diplomu. V případě, že budete skládat maturitní zkoušku/státní závěrečnou zkoušku po absolvování přijímací zkoušky, je třeba předložit vysvědčení/diplom dodatečně.
 3. Studenti, kteří absolvovali předchozí vzdělání na zahraniční škole, předloží i úředně ověřený doklad o uznání předchozího vzdělání (nostrifikaci).
 4. Po obdržení přihlášky vám studijní oddělení pošle pozvánku k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.

Poplatek za přijímací řízení:

 • manipulační poplatek za přihlášku je 500 Kč – platba převodem nebo přes platební bránu – kartou. Číslo účtu: 5051019919/5500 – Raiffeisenbank, a.s., variabilní symbol: ID.č. Částka musí být uhrazena na účet v den podání přihlášky.
 • pro platby ze zahraničí platí tyto bankovní údaje: IBAN: CZ2155000000005051019919; SWIFT: RZBCCZPP

2. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu je úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Podmínkou pro přijetí k navazujícímu magisterskému studiu je ukončené VŠ vzdělání minimálně bakalářského stupně a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Výnos rektora č. 5/2019 – Podmínky pro přijetí ke studiu

Pro uchazeče ze Slovenska
Zájemci o studium, jejichž mateřským jazykem je slovenština, nemusejí předkládat nostrifikaci (uznání dosaženého stupně zahraničního vzdělání domácími úřady). Pro úspěšné absolvování oboru Vizuální tvorba postačí schopnost komunikovat v českém jazyce na úrovni odpovídající nárokům vysokoškolského studia. K přijímacímu řízení v oboru Literární tvorba mohou uchazeči předložit rovněž text ve slovenštině. Ve slovenštině mohou předložit i závěrečnou práci – jako vedoucího si v takovém případě zvolí vyučujícího s odpovídající jazykovou znalostí.

3. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (POHOVOR)

Smyslem přijímacího pohovoru na VŠKK je, abyste se ujistili, že vaše volba je správná.

Přijímací pohovor se skládá ze dvou částí:

1) Kreativní část je koncipována jako rozhovor nad vašimi realizovanými a plánovanými autorskými pracemi. Je to vaše první tvůrčí dílna či ateliér na naší škole.

Pokud máte zájem o studium Literární tvorby a Komerčního psaní v médiích, pošlete nám vlastní text libovolného žánru a na libovolné téma (maximálně 2 – 3 normostrany). Učitelé tvůrčího psaní vám nad ním ukážou, jak bude vypadat práce v dílnách a jak budete během studia rozvíjet své komunikační dovednosti (texty posílejte jako přílohu e-mailem na adresu prijimacky@vskk.cz). Práce nezapomeňte opatřit svým jménem.

Pokud se hlásíte do kreativních specializací oboru Vizuální tvorba (Grafický a mediální design, Fotografie a audiovize, Animace a vizuální efekty), přineste si k pohovoru reprezentativní portfolio svých výtvarných prací (grafika, fotografie, video, animace, propagační materiály apod.). Práce – v elektronické či tištěné podobě – opatřete svým jménem.

Pokud jste se rozhodli pro specializace studijního programu Kreativní marketing a komunikace (Digital marketing, Kreativní marketing, Management v kreativním průmyslu), přineste k pohovoru motivační dopis v českém jazyce + případně též seznam takových vlastních tvůrčích prací, které potvrdí váš talent pro práci v kreativním průmyslu (vlastní textové práce, doklady o publicitě ve školním časopisu, výstřižky publikovaných zpráv či jiných žánrů v tisku, případně rozhlasu a televizi). Prezentujte projekty realizovaných i nerealizovaných propagačních akcí (včetně např. fotodokumentace, ukázek použitých reklamních prostředků apod.), doklady o aktivním zapojení (např. v neziskovém sektoru, o dobrovolné či placené práci s dětmi a mládeží), které prokáží vaše organizační schopnosti. Zkrátka vše, co by mohlo přesvědčit přijímací komisi, že se pro studium na VŠKK skutečně hodíte a že to je škola právě pro vás. Tato profese je interdisciplinární – jsou v ní zastoupeny manažerské, kreativní a komunikační disciplíny – podle toho tedy volte skladbu portfolia svých aktivit

2) Oborová část bude rovněž probíhat jako dialog, jehož tématem budou tentokrát vaše oblíbené knihy, filmy, osobnosti, které vás inspirují, zhlédnuté výstavy, navštívené akce apod. – doporučujeme přinést si jejich soupis. Očekávat můžete také otázky z oblasti kulturně-historicko-politického dění ve 20. století (všeobecný přehled) a anglického jazyka, které si kladou za cíl reflektovat vaše obecné studijní předpoklady.

Přijati budou ti z vás, kteří splní podmínky přijímacího řízení (dodají maturitní vysvědčení, předloží požadované práce a úspěšně absolvují pohovor), pokud nebude ve zvolené specializaci překročena maximální kapacita.

Podmínky studia cizinců: dle Statutu VŠKK, část III, čl. 24 je součástí přijímacího pohovoru i posouzení schopnosti studovat obor v českém jazyce.

4. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Výsledky přijímací zkoušky najdete po Vašem přihlášení do Univerzitního informačního systému (UIS) v uložišti dokumentů druhý den, nejpozději týden od jejího konání. Uchazeči, kteří obdrží kladné rozhodnutí a hodlají studovat na VŠKK, se do pěti dnů závazně vyjádří vyplněním Elektronické návratky v UIS, kde je potřeba posléze vytisknout smlouvu o studiu a zvolit typ platby školného.

Pro případné dotazy kontaktujte naše studijní oddělení na tel.: (+420) 606 619 846

Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů

Váš první krok

Váš první krok

 • Rozhodujete se kam na vysokou? Pokud Vás alespoň trochu zajímá svět kreativního průmyslu nebo se chcete dozvědět více o tomto odvětví a jaké v něm můžete najít uplatnění nebo Vás zajímají možnosti studia na VŠKK – Udělejte 1. krok.

Získáte důležité informace, které Vám pomohou k Vašemu rozhodnutí.

Více