On-line přijímací řízení pro termín 27. 3. 2020

Vážení uchazeči,
vzhledem k současné situaci v ČR, není možné vykonat přijímací pohovory osobně na adrese školy, a proto jsme pro Vás připravili přijímací zkoušky v on-line formě přes platformu ZOOM.

Výnos rektora 1/2020: Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení

K online přijímacímu pohovoru od nás obdržíte speciální e-mail s odkazem na připojení s přesným časem pohovoru. Doporučujeme připojení z pevného PC, nebo NTB. Vaše zařízení musí obsahovat kameru a mikrofon.

Prosíme, abyste nejpozději do 24. 03. 2020, odeslali na e-mail studijni@vskk.cz potřebné podklady podle specializace, na kterou se hlásíte, a které byly uvedeny i v Pozvánce k přijímací zkoušce.
Dokument pojmenujte svým celým jménem a datem přijímacího řízení, tedy 27. 03. 2020.
Uvnitř dokumentu opět uveďte své celé jméno, specializaci, na kterou se hlásíte a číslo přihlášky.

Podklady dle specializace:

AVE Animace a vizuální efekty:

 • Seznam děl, která uchazeče v poslední době zaujala.
 • Vítán je soupis vlastních publikovaných prací, úspěchů v kreativně zaměřených soutěžích, prací ve školních či jiných časopisech, sbornících a médiích, soupis všeho, co souvisí s oborem, na který se uchazeč hlásí.
 • Reprezentativní portfolio svých výtvarných prací (grafika, fotografie, video, animace, propagační materiálny apod.)

FA Fotografie a audiovize:

 • Seznam děl, která uchazeče v poslední době zaujala.
 • Vítán je soupis vlastních publikovaných prací, úspěchů v kreativně zaměřených soutěžích, prací ve školních či jiných časopisech, sbornících a médiích, soupis všeho, co souvisí s oborem, na který se uchazeč hlásí.
 • Reprezentativní portfolio svých výtvarných prací (grafika, fotografie, video, animace, propagační materiálny apod.)

GMD Grafický a mediální design:

 • Seznam děl, která uchazeče v poslední době zaujala.
 • Vítán je soupis vlastních publikovaných prací, úspěchů v kreativně zaměřených soutěžích, prací ve školních či jiných časopisech, sbornících a médiích, soupis všeho, co souvisí s oborem, na který se uchazeč hlásí.
 • Reprezentativní portfolio svých výtvarných prací (grafika, fotografie, video, animace, propagační materiálny apod.)

LT, KPM Literární tvorba a Komerční psaní v médiích:

 • Seznam děl, která uchazeče v poslední době zaujala.
 • Vítán je soupis vlastních publikovaných prací, úspěchů v kreativně zaměřených soutěžích, prací ve školních či jiných časopisech, sbornících a médiích, soupis všeho, co souvisí s oborem, na který se uchazeč hlásí.
 • Vlastní text libovolného žánru a na libovolné téma (maximálně 2 – 3 normostrany).

KM, OM, MKP Kreativní marketing, On-line marketing a Management v kreativním průmyslu:

 • Seznam děl, která uchazeče v poslední době zaujala.
 • Vítán je soupis vlastních publikovaných prací, úspěchů v kreativně zaměřených soutěžích, prací ve školních či jiných časopisech, sbornících a médiích, soupis všeho, co souvisí s oborem, na který se uchazeč hlásí.
 • Motivační dopis v českém jazyce (proč chcete studovat na VŠKK, něco o sobě, kterým směrem se chcete ubírat po ukončení bakalářského studia).

! Pokud nemáte zájem o přijímací pohovor online formou, prosíme, obratem nás informujte,
abychom Vás přeřadili na jiný termín.
V případě jakýchkoli dotazů volejte studijní oddělení 606 619 846.