Harmonogram AR 2020/2021

Zápis pro 1. ročníky (prezenčně na VŠKK)
29. 9. – 1. 10. 2020 (časový rozpis pro jednotlivé specializace bude upřesněn)

Zápis pro 2. a 3. ročníky (elektronicky v UIS)
od 21. 9. (budoucí 3. ročníky od 10.00, budoucí 2. ročníky od 14.00)

Zahájení akademického roku
5. 10. 2020

Dny otevřených dveří (nyní on-line)
12. 11. + 10. 12. 2020, 21. 1., 11. 3., 15. 4., 10. 6., 9. 9. 2021

Přijímací pohovory pro akademický rok 2021/2022
12. 3., 16. 4., 30. 4., 4. 6., 25. 6., 3. 9., 24. 9. 2021

ZIMNÍ SEMESTR (ZS)

Imatrikulace
ZRUŠENA (COVID-19)

Období výuky
5. 10. – 23. 12. 2020

Vědecká konference – Kniha jako dobrodružství poznání (LT, VT, GMD, MK)
5. 11. 2020

Zkouškové období
4. 1. – 12. 2. 2021

Dny bez výuky
Den vzniku samostatného československého státu: 28. 10. 2020
Rektorské volno: 16. 11. 2020
Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva: 17. 11. 2020
Vánoční prázdniny: 24. 12. 2020 – 3. 1. 2021

LETNÍ SEMESTR (LS)

Období výuky
15. 2. – 14. 5. 2021

Období výuky pro 3. ročníky 
15. 2. – 16. 4. 2021

Klauzury
1., 2. ročník LT: 17. – 28. 5. 2021
1., 2. ročník GMD: 1. 10. 5. 2021
1., 2. ročník FA: 8. 6. 2021
1., 2. ročník AVE: 29. – 30. 6. 2021

Opravné klauzury
1., 2. ročník LT + VT: 6. – 10. 9. 2021

Zkouškové období pro 1. a 2. ročníky
17. 5. – 30. 6. 2021

Zkouškové období pro 3. ročníky
19. 4. – 28. 5. 2021

Opravné zkouškové termíny pro 1. a 2. ročníky
1. 9. – 30. 9. 2021

Dny bez výuky
Rektorské volno: 1. 4. 2021
Velký pátek: 2. 4. 2021
Velikonoční pondělí: 5. 4. 2021
Letní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2021

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (ZP) A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (SZZ)

Odevzdání formuláře k zadání BP (2. ročník Bc. + BcA.): do 30. 6. 2021
Odevzdání formuláře k zadání DP (1. ročník Mgr. + MgA.): do 30. 6. 2021

Odevzdání BP (v UIS): do 25. 4. 2021 (23.59 hod)
Odevzdání BP (osobně na SO): do 4. 6. 2021

Kontrola splnění všech studijních povinností (osobně na SO): do 4. 6. 2021
Přihláška k SZZ (osobně na SO a v UIS): do 4. 6. 2021

Posudky BP dostupné na SO : nejpozději od 8. 6. 2021 (v UIS i dříve)
Termíny SZZ (obhajoby BP): 14. – 24. 6. 2021

Promoce: 30. 6. 2021

Odevzdání BP pro opravný termín: do 13. 8. 2021
Opravné termíny SZZ (obhajoby BP): 13. – 17. 9. 2021

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací