Harmonogram AR 2020/2021

Dny otevřených dveří (on-line)
9. 9. 2021

Přijímací pohovory pro akademický rok 2021/2022
3. 9., 24. 9. 2021

LETNÍ SEMESTR (LS)

Opravné klauzury (BcA.)
1., 2. ročník LT + VT: 6. – 10. 9. 2021

Opravné zkouškové termíny pro 1. a 2. ročníky
1. 9. – 30. 9. 2021

Dny bez výuky
Letní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2021

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (ZP) A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (SZZ)

Promoce: 29. a 30. 9. 2021

Odevzdání BP pro opravné termíny SZZ: do 13. 8. 2021
Opravné termíny SZZ (včetně obhajob BP): 13. – 17. 9. 2021

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací