Harmonogram AR 2019/2020

Přijímací pohovory pro akademický rok 2020/2021
4. 9., 25. 9. 2020

LETNÍ SEMESTR (LS) – úprava COVID-19 

Období výuky pro 1. a 2. ročník
17. 2. – 30. 9. 2020

Opravné klauzury
1. a 2. ročník LT + VT: 14. – 18. 9. 2020

Zkouškové období pro 1. a 2. ročník
11. 5. – 30. 9. 2020

Dny bez výuky
Letní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2020

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (BP) A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (SZZ)
Posudky BP dostupné na studijním oddělení od: 24. 8. 2020
Termíny SZZ (obhajoby BP): 1. – 11. 9. 2020

Odevzdání práce pro opravný termín: do 14. 8. 2020
Opravné termíny SZZ (obhajoby BP): 21. – 25. 9. 2020

Promoce: 23. 10. 2020

Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů