Harmonogram AR 2019/2020

Přijímací pohovory pro akademický rok 2020/2021
25. 9. 2020

LETNÍ SEMESTR (LS) – úprava COVID-19 

Období výuky pro 1. a 2. ročník
17. 2. – 30. 9. 2020

Opravné klauzury
1. a 2. ročník LT + VT: 14. – 18. 9. 2020

Zkouškové období pro 1. a 2. ročník
11. 5. – 30. 9. 2020

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (BP) A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (SZZ)

Opravné termíny SZZ (obhajoby BP): 22. + 23. 9. 2020

Promoce: 23. 10. 2020

Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů