On-line marketing

Program Kreativní marketing a komunikace (kód programu: B0414P180001)

On-line marketing je atraktivní specializace, nastavená podle nejnovějších trendů v kreativním průmyslu. Oblast tzv. digitálního marketingu (tedy takové formy marketingové komunikace, která v sobě zahrnuje využití digitálních médií) je v současnosti nejrychleji rostoucím komunikačním odvětvím. Poptávka lokálních i nadnárodních firem po digitálních manažerech v následujících pěti letech stoupne o 13 procent. Na to, abyste obstáli v konkurenci, vám ale nestačí uživatelská znalost Facebooku a Googlu.

INFORMACE O SPECIALIZACI

 

Vychováme z vás manažery, kteří se budou suverénně pohybovat v prostředí on-line médií a dokážou využít jejich možnosti v komerční komunikaci. Díky patronátu Asociace komunikačních agentur můžete zblízka sledovat provoz špičkových reklamních firem a průběžně si ověřovat v praxi získané teoretické znalosti i dovednosti.

Ve studijním zaměření On-line marketing získáte přehled o webových technologiích a digitálních reklamních formátech. Naučíte se používat on-line reklamní sítě a analyzovat chování uživatelů na webových stránkách. Budete mít neustálý přehled o aktuálních trendech v sociálních médiích, od nichž se odvíjí budování značky. Dozvíte se vše potřebné o mobilním marketingu a experimentálních technologiích jako je virtuální a augmentovaná realita či umělá inteligence.

Základní orientace ve společenskovědních disciplínách a suverénní zvládnutí komunikačních nástrojů vám dodají jistotu v jakékoli kreativní a manažerské profesi, protože v oblasti kreativního průmyslu patří dnes již k nezbytné výbavě. Rozšířená výuka angličtiny vám zajistí uplatnění v nadnárodních společnostech.

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • Social media manager
  • Digital manager
  • Digital strategist
  • Digital creative
  • Digital media planner
  • Digital brand manager
  • Digital designer

 

PRVNÍ ROČNÍK

V průběhu studia se klade velký důraz na ovládnutí marketingových nástrojů v kontextu komerční komunikace. Studenti se nejprve seznámí s principy fungování malých i velkých firem, zorientují se v jednotlivých oblastech kreativního průmyslu, absolvují úvod do on-line marketingu a do teorie značek. V rámci sociologických, psychologických a historických disciplín si upevní své dosavadní znalosti a naučí se je rozvíjet a využívat v mediálním a reklamním provozu. Hned od prvního ročníku začnou posilovat své komunikační a prezentační dovednosti. V dílně kreativního myšlení se naučí vnímat zdánlivě izolované jevy v souvislostech, nahlížet problémy z různých úhlů, generovat a rozvíjet nápady a vyjadřovat své myšlenky, odhalovat manipulace, ale i sami manipulovat.

 

DRUHÝ ROČNÍK

Posluchači získají přehled o sociálních sítích (Facebook, YouTube, Snapchat aj.) a jejich využití ve výkonnostní reklamě a při budování značky. Pokročí ve znalostech on-line marketingu, seznámí se s nástroji pro výzkum trhu a spotřebitelského chování. Seznámí se se základy brand managementu. Ve čtyřhodinovém, prakticky zaměřeném kurzu si vyzkoušejí, jak se tvoří obsah pro digitální média.

 

TŘETÍ ROČNÍK

Studenti budou pokračovat v praktické tvorbě obsahu pro digitální média a dále rozvíjet svou znalost prostředí sociálních sítí; ovládnou základy kódování. Seznámí se s pravidly péče o zákazníka v digitálním prostředí (od optimalizace značkových a obchodních mobilních aplikaci přes e-mail marketing, zákaznické databáze a informační systémy), se specifiky reklamních systémů jednotlivých platforem. Kromě práce na bakalářské práci se budou věnovat přípravě svého portfolia a startupu. Ve třetím ročníku se předpokládá aktivní spolupráce s vybraným sektorem kreativního průmyslu.

STUDIJNÍ PLÁN  

ke stažení zde

Požadavky studijního zaměření

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče.

Základní cena za semestr: 36 400 Kč.
Více o cenách

Udělej první krok Přijímací řízení

 

Udělej 1. krok