Kreativní marketing a komunikace / Bc.

Kombinované bakalářské profesní studium
Program Kreativní marketing a komunikace (kód programu: B0414P180001)

O kreativních myšlenkách se musí vědět.
A vy byste měli vědět, že kombinované studium vychází vstříc také těm, kteří už pracují, ale chtějí růst dál. Rozšíří vaše znalosti a dovednosti hned ve více disciplínách. Účinnou marketingovou komunikaci vás naučíme v kombinaci s kreativitou a ověříte si je v praxi už během studia.
Dejte o sobě vědět.

Kombinované studium vám umožní rozvíjet své znalosti a dovednosti v jednotlivých marketingových disciplínách (s důrazem na management, kreativní obory a digitální komunikaci). Získáte potřebnou teoretickou průpravu a zároveň se naučíte uplatnit tyto dovednosti v rámci konkrétního zadání v praxi. Kromě toho získáte během studia dostatečný přehled o aktuálních trendech v marketingových komunikacích a seznámíte se s významnými případovými studiemi z oblasti reklamy a marketingu.

Své tvůrčí schopnosti využijete k vytváření smysluplných marketingových kampaní v on-line i off-line médiích. Základní orientace ve společenskovědních disciplínách a suverénní zvládnutí komunikačních nástrojů, které dnes již patří v oblasti kreativního průmyslu k nezbytné výbavě, vám dodají jistotu v jakékoli kreativní a manažerské profesi. Výuka angličtiny vám zajistí uplatnění v nadnárodních společnostech.

Studiem vás provedou zkušení pedagogové i přední odborníci z praxe. Velký důraz bude během studia kladen na odbornou stránku výuky tak, abyste mohli maximálně využít synergií s vaším stávajícím pracovním zaměřením.

Kombinované studium je vhodné zejména pro ty z vás, kteří již pracujete a chcete si doplnit své dosavadní zkušenosti a prohloubit je. Z tohoto důvodu výuka probíhá obvykle během pátečního odpoledne a víkendu.

Získané vědomosti a bakalářský titul zvýší vaše šance na výborné pracovní uplatnění v oblasti marketingových komunikací, a to na pozicích zadavatelů reklamy jako marketingoví manažeři, v reklamních mediálních, digitálních i specializovaných agenturách, na pozicích v odděleních klientského servisu, kreativy či plánování médií, nebo i na straně médií. Díky studiu rovněž vzrostou šance na váš další kariérní postup a získáte řadu cenných kontaktů v oboru.

STUDIJNÍ PLÁN

On-line přihláška

 

Naši pedagogové

Požadavky bakalářského studijního zaměření

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče.

Základní cena za semestr: 36 400 Kč.

Více o cenách

Udělej první krok

Přijímací řízení

 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací

On-line marketing a komunikace

> On-line marketing a komunikace

Digitální marketing a komunikace je atraktivní specializace, nastavená podle nejnovějších trendů v kreativním průmyslu. Oblast tzv. digitálního marketingu (tedy takové formy marketingové komunikace, která v sobě zahrnuje využití digitálních médií) je v současnosti nejrychleji rostoucím komunikačním odvětvím. Poptávka lokálních i nadnárodních firem po digitálních manažerech v následujících pěti letech stoupne o 13 procent. Na to, abyste obstáli v konkurenci, vám ale nestačí uživatelská znalost Facebooku a Googlu.

Více

Kreativní marketing a komunikace

> Kreativní marketing a komunikace

Kreativní marketing je unikátní specializace, která vás připraví na celou řadu kreativních a kreativně-manažerských profesí. Již během studia získáte znalosti a dovednosti, které absolventům českých vysokých škol při nástupu do reklamního a mediálního provozu citelně chybí. Dostanete příležitost rozvíjet své nadání a uplatnit svou originalitu, ale také se naučíte sladit své nápady s požadavky klienta a realizovat je v souladu s ostatními členy týmu. Ano, kreativní průmysl stále hledá silné osobnosti ochotné experimentovat a rozbíjet stereotypy, ale pokud se nenaučíte spolupracovat a komunikovat, nemáte šanci.

Více

Marketing management

> Marketing management

Management v kreativním průmyslu: chcete být u toho, když se bude tvořit další ikonická reklama pro Kofolu? Nebo být šéfem týmu, který uvádí na celosvětový trh pokračování herního trháku Mafia? Pak je toto zaměření pro vás jasná volba. Studium vás do budoucího profesního života vybaví nezbytnou sadou nástrojů (znalostí a dovedností), které vám pomohou produkovat inovativní kreativní myšlenky a díky řadě praktických postupů je také uvádět do života. A to v oblastech, které jsou nejen zábavné, ale především velmi perspektivní.

Více

Fotografie a audiovize

> Fotografie a audiovize

Fotografie a audiovize je revolučně koncipovaná tradiční studijní specializace, která vás připraví na jakékoli zadání z oblasti kreativního průmyslu. Během studia budete rozvíjet svůj vizuální styl a flexibilitu při využívání nejnovějších digitálních technologií.

Více

Grafický a mediální design

> Grafický a mediální design

Grafický a mediální design je dynamická specializace, která vás ani na chvíli nepřestane bavit. Je koncipovaná s ohledem na stále rostoucí poptávku po vzdělaných a kreativních lidech, kteří suverénně ovládají metody a technologie reklamního a mediálního průmyslu. Vytváříme ojedinělý interdisciplinární prostor pro studium grafického a mediálního designu. Náš program studia není založen pouze na vůdčí osobnosti vedoucího ateliérového pedagoga, ale je metodicky rozložen do několika vzájemně provázaných kreativních předmětů pod vedením špičkových specialistů.

Více

Animace a vizuální efekty

> Animace a vizuální efekty

Animace a vizuální efekty je unikátní specializace nastavená podle aktuálních požadavků současného kreativního průmyslu. Je určena uchazečům, které zajímá umění v kombinaci s nejnovějšími digitálními technologiemi, 3D počítačová animace, 2D flash animace a tvorba digitálních filmových triků a vizuálních efektů. Velký důraz je kladen jednak na rozvoj řemesla potřebného v praktickém uplatnění ve 3D animačních studiích, tak i svébytné kreativity.

Více

Komerční psaní v médiích

> Komerční psaní v médiích

Komerční psaní v médiích je bakalářská studijní specializace, jejíž absolventi se naučí psát a vytvářet atraktivní obsah podle potřeb různých odvětví komerční komunikace a jednotlivých typů současných médií. Kreativní přístup a tvůrčí psaní jsou základem studia tohoto oboru. Studium vás připraví na práci tvůrce kreativního obsahu v reklamních a PR agenturách, v tiskových a marketingových odděleních firem a v současných tištených i elektronických médiích, a to nejenom se znalostí řemesla literární tvorby, ale i marketingu. Reálná možnost uplatnění je i v sektoru sociálního marketingu, v kulturních institucích a zařízeních, ve veřejné správě.

Více

Literární tvorba

> Literární tvorba

Literární tvorba je bakalářská studijní specializace, kde se opravdu naučíte psát. Studium tvůrčího psaní z vás pravděpodobně neudělá laureáta Nobelovy ceny za literaturu, ale poskytne vám autorskou jistotu ve všech žánrech.

Více